till Micropterigoidea  
     
  Heliodinidae Signalmalar
     
  Bedellidae Åkervindemalar
     
  Lyonetiidae Vridvingemalar
     
  Cemiostominae Puckelmalar
     
  Leucoptera Hübner, 1825  
  lustratella (Herrich-Schäffer, 1855) Johannesörtpuckelmal
Bild spartifoliella (Hübner, 1813) Harrispuckelmal
  lathyrifoliella (Stainton, 1866) Gökärtpuckelmal
     syn. orobi (Stainton, 1870)  
  malifoliella (Costa, 1836) Apelpuckelmal
     syn. scitella Zeller, 1839  
  sinuella (Reutti, 1853) Asppuckelmal
     
  Lyonetiinae Vridvingemalar
     
  Lyonetia Hübner, 1825  
Bild clerkella (Linnaeus, 1758) Körsbärsvridvingemal
  ledi (Wocke, 1859) Porsvridvingemal
     
  Gelechioidea Stävmalar
     
  Ethmiidae Sorgmalar
     
  Ethmia Hübner, 1819
Bild bipunctella (Fabricius, 1775) Blåeldsorgmal
     
  Depressariidae Plattmalar
     
  Semioscopis Hübner, 1825 Vårmalar
  oculella (Thunberg, 1794) Björkvårmal
  steinkellneriana (Denis & Schiff. 1775) Rönnvårmal
     
  Luquetia Leraut, 1991 Ruggmalar
  lobella (Denis & Schiffermüller, 1775) Slånruggmal
     
  Levipalpus Hannemann, 1953 Plattmalar
  hepatariella (Lienig & Zeller 1846) (VU) Leverplattmal
     
  Exaeretia Stainton, 1849  Plattmalar
  allisella Stainton, 1849 Gråboplattmal
  ciniflonella (Lienig & Zeller, 1846) Björkplattmal
     
  Agonopterix Hübner, 1825 Plattmalar
  heracliana (Linnaeus, 1758) Allmän plattmal
     syn. applana Fabricius, 1777  
  ciliella (Stainton, 1849) Fransplattmal
  alstromeriana (Clerck, 1759) Odörtplattmal
  propinquella (Treitschke, 1835) Mindre tistelplattmal
  liturosa (Haworth, 1811) Gulbröstad johannesörtplattmal
  conterminella (Zeller, 1839) Videplattmal
  ocellana (Fabricius, 1775) Sälgplattmal
  nervosa (Haworth, 1811) Rödbrämad harrisplattmal
     syn. costosa Haworth, 1811  
  scopariella (Heinemann, 1870) (NT) Harrisbladplattmal
  atomella (Denis & Schiff. 1775) (EN) Ginstplattmal
  assimilella (Treitschke, 1832) (NT) Harrisskottplattmal
  curvipunctosa (Haworth, 1811) Strandkvanneplattmal
     syn. zephyrella Hübner, 1816  
  yeatiana (Fabricius, 1781) Vattenmärkeplattmal 
  angelicella (Hübner, 1813) Strätteplattmal
  arenella (Denis & Schiffermüller1775) Kardborreplattmal
     
  Depressaria Haworth, 1811 Plattmalar
  daucella (Denis & Schiff. 1775) Sprängörtplattmal
     syn. nervosa sensu auct.  
  radiella (Goeze, 1783) Palsternackplattmal
     syn. heracliana sensu auct.  
     syn. pastinacella (Duponchel 1838)  
  badiella (Hübner, 1796) Dyster plattmal
  sordidatella Tengström, 1847 Allmän hundkexplattmal
     syn. weirella Stainton, 1849  
  emeritella Stainton, 1849 Renfaneplattmal
  olerella Zeller, 1854 Ljuspunkterad röllekplattmal
Bild depressana (Fabricius, 1775) Tvåfärgad morotplattmal
  artemisiae Nickerl, 1862 Streckad fältmalörtplattmal
     
  Elachistidae Gräsminerarmalar
     
  Cosmiotes Clemens, 1860 Gräsminerarmalar
  freyerella (Hübner, 1825) Betesgröeminerarmal
     syn. nigrella Hübner, 1805  
  exactella (Herrich-Schäffer, 1855) Vitspetsad kruståtelminerarma
  consortella (Stainton, 1851) Sandgräsminerarmal
     
  Elachista Treitschke, 1833 Gräsminerarmalar
  tengstromi Kaila et al., 2001 Magnifik fryleminerarmal
     syn. magnificella sensu auct.  
     syn. regificella sensu auct.
  gleichenella (Fabricius, 1781) Glänsande fryleminerarmal
  geminatella (Herrich-Schäffer, 1855) Tvilligfryleminerarmal
  biatomella (Stainton, 1848) (DD) Dubbelpunkterad slankstarrminerarmal
  serricornis Stainton, 1854 Lagggräsminerarmal
     syn. mitterbergeri Rebel, 1906  
  scirpi Stainton, 1887 Havssävminerarmal
  eleochariella Stainton, 1851 Ängsullminerarmal
  utonella Frey, 1856 Grusstarrminerarmal
     syn. paludum Frey, 1859  
  albidella Nylander, 1848 Tuvsävminerarmal
  atricomella Stainton, 1849 Svarthårig hundäxingminerarmal
  kilmunella Stainton, 1849 Myrgräsminerarmal
  alpinella Stainton, 1854 Allmän starrgräsminerarmal
  luticomella Zeller, 1839 Gulhårig gräsminerarmal
  albifrontella (Hübner, 1817) Vithövdad gräsminerarmal
  bifasciella Treitschke, 1833 Dubbelbandad gräsminerarmal
  nobilella Zeller, 1839 Nobel kruståtelminerarmal
  apicipunctella Stainton, 1849 Spetspunktgräsminerarmal
  orstadii Palm, 1943 Backgräsminerarmal
  pomerana Frey, 1870 Kärrgräsminerarmal
  humilis Zeller, 1850 Tuvtåtelminerarmal
  canapennella (Hübner, 1813) Gråvingad gräsminerarmal
     syn. pulchella Haw.1828 nec Fab.  
  maculicerusella Bruand, 1859 Rörflenminerarmal
     syn. cerusella (Hü 1796 necD.&S.  
     syn. monosemiella Rössler, 1881  
  argentella (Clerck, 1759) Silvergräsminerarmal
  triatomea (Haworth, 1828) Trepunktgräsminerarmal
  dispilella Zeller, 1839 Tvåpunktgräsminerarmal
  subalbidella Schläger, 1847 Gul gräsminerarmal
  adscitella Stainton, 1851 Älväxingminerarmal
     syn. revinctella sensu auct.
  bisulcella (Duponchel, 1843) Bergrörminerarmal
  pullicomella Zeller, 1839 Svart vitspetsgräsminerarmal
  bedellella (Sircom, 1848) Grå vitspetsgräsminerarmal
     
  Agonoxenidae Brokmalar
     
  Blastodacninae Brokmalar
     
  Chrysoclista Stainton, 1854 Brokmalar
Bild linneella (Clerck, 1759) (EN) Lindbrokmal
     
  Blastodacna Wocke, 1876 Märgmalar
  atra (Haworth, 1828) Apelmärgmal
  hellerella (Duponchel, 1838) Hagtornmärgmal
     
  Scythrididae Korthuvudmalar
     
  Scythris Hübner, 1825
  potentillella (Zeller, 1847) Längsstreckad korthuvudmal
  cicadella (Zeller, 1839)  
  empetrella Karsholt & Nielsen, 1976 Kråkriskorthuvudmal
     syn. variella Ste 1834 nec D&S Brokig korthuvudmal
  disparella (Tengström, 1848) Svart ängskorthuvudmal
  laminella (Denis & Schiff. 1775) Gråfibblekorthuvudmal
  crypta Hannemann, 1961 (EN) Ginsthedkorthuvudmal
     
  Chimabachidae Vårmalar
     
  Diurnea Haworth, 1811
Bild fagella (Denis & Schiffermüller, 1775) Bokvårmal
  lipsiella (Denis & Schiffermüller, 1775) Höstvårmal
     syn. phryganella Hübner, 1796  
     
  Dasystroma Curtis, 1833  
  salicella (Hübner, 1796) (DD) Videvårmal
     
  Oecophoridae Praktmalar
     
  Oecophorinae Praktmalar
     
  Oecophorini
     
  Denisia Hübner, 1825
  similella (Hübner, 1796) Klargul barrskogspraktmal
  stipella (Linnaeus, 1758) Ljusgul barrskogspraktmal
     
  Metalampra Toll, 1956  
  cinnamomea (Zeller, 1939) Bågpraktmal
     
  Endrosis Hübner, 1825  
  sarcitrella (Linnaeus, 1758) Vithuvad skräpmal
     
  Hofmannophila Spuler, 1910
  pseudospretella (Stainton, 1849) Trepunkterad skräpmal
     
  Borkhausenia Hübner, 1825  
  minutella (Linnaeus, 1758) Snedbandad skräppraktmal
  fuscescens (Haworth, 1828) Gråhuvad skräppraktmal
  luridicomella (Herrich-Schäffer 1856) Gulhuvad skräppraktmal
     
  Crassa Bruand, 1850
  tinctella (Hübner, 1796) Gråstjärtad brunpraktmal
  unitella (Hübner, 1796) Gulstjärtad brunpraktmal
     
  Oecophora Latreille, 1796  
  bractella (Linnaeus, 1758) Blågul praktmal
     
  Harpella Schrank, 1802
Bild forficella (Scopoli, 1763) Jättepraktmal
     
  Carcina Hübner, 1825  
  quercana (Fabricius, 1775) Ekpraktmal
     
  Pleurotini  
     
  Pleurota Hübner, 1825  
Bild bicostella (Clerck, 1759) Palpljungmal
     
  Aplota Stephens, 1834
  palpella (Haworth, 1828) (NT) Palpmossmal
     
  Orophiini  
     
  Orophia Hübner, 1825  
  ferrugella (Denis & Schiff 1775) Blåklockepraktmal
     
  Telechrysidini
     
  Telechrysis Toll, 1956
  tripuncta (Haworth, 1828) (NT) Trepunktpraktmal
     
  Stathmopodinae Spretmalar
     
  Stathmopoda Herrich-Schäffer 1853  
Bild pedella (Linnaeus, 1761) Alspretmal
     
  Batrachedridae Smalvingemalar
     
  Batrachedra Herrich-Schäffer 1853
  praeangusta (Haworth, 1828) Aspsmalvingemal
  pinicolella (Zeller, 1839) Tallsmalvingemal
     
  Coleophoridae Säckmalar
     
  Coleophora Hübner, 1822  
  lutipennella (Zeller, 1838) Gul eksäckmal
  gryphipennella (Hübner, 1796) Nyponsäckmal
  flavipennella (Duponchel, 1843) Ljuskantad eksäckmal
  milvipennis Zeller, 1839 Ljuskantad björksäckmal
  uliginosella Glitz, 1872 Odonsäckmal
  serratella (Linnaeus, 1761) Björksäckmal
     syn. fuscedinella Zeller, 1849  
  spinella (Schrank, 1802) Apelsäckmal
     syn. serratella sensu auct.  
  hydrolaphatella M. Hering, 1924 Vattenskräppesäckmal
  fuscocuprella Herrich-Schäffer, 1855 grönglanssäckmal
  lusciniaepennella (Treitschke, 1833) Videsäckmal
     syn. viminetella Zeller, 1849  
  idaeella Hofmann, 1869 Pyrolasäckmal
  vacciniella Herrich-Schäffer, 1861 Blåbärsäckmal
  plumbella Kanerva, 1941 Blygrå säckmal
  vitisella Gregson, 1856 Lingonpistolsäckmal
  glitzella Hofmann, 1869 Allmän lingonsäckmal
  violacea (Ström, 1783) Allätarsäckmal
     syn. hornigi Toll, 1952  
  juncicolella Stainton, 1851 Liten ljungsäckmal
  orbitella Zeller, 1849 Grå björksäckmal
  binderella (Kollar, 1832) Brun alsäckmal
  ahenella Wocke, 1876 Trysäckmal
Bild trifolii (Curtis, 1832) Sötväpplingsäckmal
     syn. frischella sensu auct.  
Bild alcyonipennella (Kollar, 1832) Sen grönglanssäckmal
  genistae Stainton, 1857 (CR) Ginstsäckmal
  saturatella Stainton, 1850 (NT) Harrissäckmal
     syn. bilineatella auct. nec Zell 1849
  discordella Zeller, 1849 Kärrigtandsäckmal
  mayrella (Hübner, 1813) Klövergrönglanssäckmal
     syn. spissicornis Haworth, 1828  
Bild anatipennella (Hübner, 1796) Pudrad hasselsäckmal
     syn. bernoulliella auct nec Goe 1783  
  albidella (Denis & Schiffermüller 1775) Pudrad sälgsäckmal
  kuehnella (Goeze, 1783) Vit eksäckmal
     syn. palliatella Zincken, 1813
  betulella Heinemann & Wocke, 1877 Gulstreckad björksäckmal
  currucipennella Zeller, 1839 Gulstreckad avenboksäckmal
  pyrrhulipennella Zeller, 1839 Kilstreckad ljungsäckmal
  caelebipennella Zeller, 1839 Kilstreckad hedblomstersäckmal
  lixella Zeller, 1849 Sikelspetsad timjesäckmal
  laricella (Hübner, 1817) Lärcksäckmal
  antennariella Herrich-Schäffer, 1861 Skogsfrylesäckmal
  adjunctella Hodgkinson, 1882 Salttågsäckmal
  caespititiella Zeller, 1839 Skarpringad tågsäckmal
     syn. agrammella Wood, 1892  
  glaucicolella Wood, 1892 Suddig tågsäckmal
  otidipennella (Hübner, 1817) Dyster frylesäckmal
     syn. murinipennella (Dupon 1844)  
  alticolella Zeller, 1849 Allmän tågsäckmal
     syn. caespititiella sensu auct.  
  taeniipennella Her Gullinjerad tågsäckmal
  obscenella Herrich-Schäffer, 1855 Gullrissäckmal
     syn. virgaureae Stainton, 1857
  therinella Tengström, 1848 Dubbellinjerad tistelsäckmal
  asteris Mühlig, 1864 Strandastersäckmal
  saxicolella (Duponchel, 1843) Gulgrå mållsäckmal
     syn. benanderi Kanerva, 1941  
     syn. flavaginella sensu auct.  
  sternipennella (Zetterstedt, 1839) Allmän mållsäckmal
  boreella Benander, 1933 Nordsäckmal
  squamosella Stainton, 1856 Gråbinkesäckmal
     syn. erigerella Ford, 1935  
  versurella Zeller, 1849 Blek mållsäckmal
     syn. pallorella Benander, 1939  
  vestianella (Linnaeus, 1758) Spetsvingad mållsäckmal
     syn. laripennella Zetterstedt, 1839  
  atriplicis Meyrick, 1928 Kustmållsäckmal
  peribenanderi Toll, 1943 Linjerad tistelsäckmal
  ramosella Zeller, 1849 Vitsprötad gullrissäckmal
     syn. albicornis Benander, 1936  
  trochilella (Duponchel, 1842) Gullinjerad gullrissäckmal
     syn. troglodytella sensu auct.  
  directella Zeller, 1849 Sen fältmalörtsäckmal
  striatipennella Nylander, 1848 Strimmig stjärnblomsäckmal
  tanaceti Mühlig, 1865 Renfanesäckmal
  artemisiella Scott, 1861 Ljus malörtsäckmal
  argentula (Stephens, 1834) Silverstreckad rölleksäckmal
  granulatella Zeller, 1849 Grå fältmalörtsäckmal
     syn. artemisiae Mühlig, 1864  
  adspersella Benander, 1939 Ljus mållsäckmal
  graminicolella Wocke, 1876 Mörkringad tjärblomstersäckmal
  clypeiferella Hofmann, 1871 Ribbad mållsäckmal
  salicorniae Wocke, 1876 (VU) Glasörtsäckmal
     
  Momphidae Brokmalar
     
  Mompha Hübner, 1825
  idaei (Zeller, 1839) Stor rallarrosbrokmal
  langiella (Hübner, 1796) Punktbrokmal
     syn. epilobiella Roemer, 1794  
  terminella (Hump & Westwood 1845) Häxörtbrokmal
  raschkiella (Zeller, 1839) Rödfläckig brokmal
  conturbatella (Hübner, 1819) Svart rallarrosbrokmal
  lacteella (Stephens, 1834) Gråbröstad brokmal
  sturnipennella (Treitschke, 1833) Gallrallarbrokmal
     syn. nodicolella Fuchs, 1902  
  subbistrigella (Haworth, 1828) Bergdunörtbrokmal
  epilobiella (Denis & Schiffer 1775)  
     syn. fulvesens Haworth, 1828 Vinterbrokmal
     
  Blastobasidae Förnamalar
     
  Hypatopa Walsingham, 1907
  binotella (Thunberg, 1794) Barrskogsförnamal
     
  Autostichidae Förnamalar
     
  Symmocinae Förnamalar
     
  Oegoconia Stainton, 1854  
  deauratella (Herrich-Schäffer, 1854) Vitbandad förnamal
     
  Holcopogoninae Spillningsmalar
     
  Amphisbatidae Hedmalar
     
  Pseudatemelia Rebel, 1910
  josephinae (Toll, 1956) Lövskogstubmal
  flavifrontella (Denis & Schiffer. 1775) Försommartubmal
     
  Amphisbatis Zeller, 1870  
  incongruella (Stainton, 1849) Ljunghedmal
     
  Cosmopterigidae Fransmalar
     
  Chrysopeleiinae Brokmalar
     
  Sorhagenia Spuler, 1910  
  rhamniella (Zeller, 1839) Mindre getapelbrokmal
     
  Antequerinae Brokmalar
     
  Pancalia Stephens, 1829  
  schwarzella (Fabricius, 1798) Större violbrokmal
     syn. latreillella Curtis, 1830  
     
  Cosmopteriginae Fransmalar
     
  Limnaecia Stainton, 1851  
  phragmitella Stainton, 1851 Kaveldunfransmal
     
  Cosmopterix Hübner, 1825  
  zieglerella (Hübner, 1810) Humlefransmal
  lienigiella Lienig & Zeller, 1846 Gulgrå vassfransmal
     
  Gelechiidae Stävmalar
     
  Gelechiinae Stävmalar
     
  Apatetrini Flikmalar
     
  Apateris Staudinger, 1879
  kinkerella (Snellen, 1876) (VU) Sandrörflikmal
     
  Anomologini Mållmalar
     
  Aristotelia Hübner, 1825  
  ericinella (Zeller, 1839) Blystrimmig ljungmal
  brizella (Treitschke, 1833) Triftfilosofmal
     
  Chrysoesthia Hübner, 1825  
  sexguttella (Thunberg, 1794) Sexfläckmållmal
     
  Isophrictis Meyrick, 1917
  striatella (Denis & Schiffermüller 1775) Renfanekorgmal
     syn. tanacetella Schrank, 1802  
     
     
  Metzneria Zeller, 1839  
  aestivella (Zeller, 1839) Spåtistelkorgmal
     syn. carlinella Stainton, 1851  
     
  Argolamprotes Benander, 1945  
  micella (Denis & Schiffermüller, 1775) Glitterdystermal
     
  Monochroa Heinemann, 1870
  cytisella (Curtis, 1837) Örnbräkenmal
  rumicetella (O. Hofmann, 1868) Mindre bergsyredystermal
  tenebrella (Hübner, 1817) Vitsprötad dystermal
  conspersella (Herrich-Schäffer 1854) Videörtdystermal
     syn. morosa Mühlig, 1864  
  tetragonella (Stainton, 1885) Strandkrypedystermal
  elongella (Heinemann, 1870) Motfläckdystermal
  lutulentella (Zeller, 1839) Älgörtdystermal
  lucidella (Stephens, 1834) Knappsävdystermal
  arundinetella (Stainton, 1858) Starrdystermal
  hornigi (Staudinger, 1883) Pilörtdystermal
     
  Eulamprotes Bradley, 1971  
  wilkella (Linnaeus, 1758) Målerisk dystermal
     syn. pictella Zeller, 1839  
  superbella (Zeller, 1839) Superb dystermal
  unicolorella (Duponchel, 1843) Enfärgad dystermal
  atrella (Denis & Schiffermüller, 1775) Svart dystermal
     
  Bryotropha Heinemann, 1870  
  terrella (Denis & Schiffermüller 1775) Brun mossmal
  desertella (Douglas, 1850) Sandfältmossmal
  boreella (Douglas, 1851) Dimorf mossmal
  galbanella (Zeller, 1839) Vitfjällig mossmal
  plantariella (Tengström, 1848) Gulpalpmossmal
  senectella (Zeller, 1839) Franslinjemossmal
  similis (Stainton, 1854) Allmän mossmal
  umbrosella (Zeller, 1839) Motfläckmossmal
     syn. oppositella sensu auct.  
     syn. mundella (Douglas, 1850)  
  affinis (Haworth, 1828) Ljuspunktmossmal
     
  Teleiodini Böjmalar
     
  Recurvaria Haworth, 1828
  leucatella (Clerck, 1759) Svartvit böjmal
     
  Exoteleia Wallengren, 1881  
  dodecella (Linnaeus, 1758) Tallskottmal
     
  Stenolechia Meyrick, 1894  
  gemmella (Linnaeus, 1758) Ekskottmal
     
  Parachronistis Meyrick, 1925  
  albiceps (Zeller, 1839) Hasselknoppmal
     
  Teleiodes Sattler, 1960
  luculella (Hübner, 1813) Ekbladkantmal
  flavimaculella (Herrich-Schäffer 1854) Gulfläckbladkantmal
     
  Carpatolechia Capuse, 1964  
  fugitivella (Zeller, 1839) Almbladkantmal
  alburnella (Zeller, 1839) Vit björkbladkantmal
  notatella (Hübner, 1813) Videbladkantmal
  proximella (Hübner, 1796) Grå björkbladkantmal
     
  Pseudotelphusa Janse, 1958  
  scalella (Scopoli, 1763) Svartvit bladkantmal
  paripunctella (Thunberg, 1794) Parpunktmal
     
  Teleiopsis Sattler, 1960
  diffinis (Haworth, 1828) Syrebladmal
     
  Gelechiini Stänkmalar
     
  Gelechia Hübner, 1825  
  rhombella (Denis & Schiff 1775) Apelstävmal
  sabinellus (Zeller, 1839) Mossig videstävmal
  sororculella (Hübner, 1817) Ringfläckad videstävmal
  muscosella Zeller, 1839 Mossig videstävmal
  hippophaella (Schrank, 1802) Havtornmal
  nigra (Haworth, 1828) Svart aspstävmal
  sestertiella Herrich-Schäffer, 1854 Lönnstävmal
     
  Psoricoptera Stainton, 1854  
  gibbosella (Zeller, 1839) Mindre höststävmal
     
  Mirificarma Gozmany, 1955
  lentiginosella (Zeller, 1839) (CR) Brun ginststävmal
  mulinella (Zeller, 1839) Apexstreckad harrisstävmal
     
  Chionodes Hübner, 1825  
  continuella (Zeller, 1839) Vithuvad stävmal
  distinctella (Zeller, 1839) Distinkt stävmal
  electella (Zeller, 1839) Granbarkstävmal
  viduella (Fabricius, 1794) Trebandad stävmal
  fumatella (Douglas, 1850) Rökstävmal
     syn. oppletella Herrich-Schäff 1854  
     
  Aroga Busck, 1914  
  velocella (Zeller, 1839) Längsstreckad syrestävmal
     
  Filatima Busck, 1939
  incomptella (Herrich-Schäffer, 1854) Försummad stävmal
     
  Neofriseria Sattler, 1960  
  peliella (Treitschke, 1835) Svart syrestävmal
  singula (Staudinger, 1876) Gråspräcklig syrestävmal
     
  Prolita Leraut, 1993  
  sexpunctella (Fabricius, 1794) Flickstävmal
     syn. virgella Thunberg, 1794  
  solutella (Zeller, 1839) (VU) Fri stävmal
     
  Athrips Billberg, 1820  
  pruinosella (Lienig & Zeller, 1846) Rimfroststävmal
  mouffetella (Linnaeus, 1758) Trystävmal
  tetrapunctella (Thunberg, 1794) Sumpvialstävmal
     
  Gnorimoschemini Småstävmalar
     
  Scrobipalpa Janse, 1951  
  acuminatella (Sircom, 1850) Tistelsmåstävmal
  artemisiella (Treitschke, 1833) Ljusryggad småstävmal
  clintoni Povolny, 1968 Kustsmåstävmal
  samadensis (Pfaffenzeller, 1870) Gulkämpesmåstävmal
  stangei (E.Hering, 1889) Havssältingsmåstävmal
  salinella (Zeller, 1847) (VU) Glasörtmåstävmal
     syn. salicorniae E.Hering, 1889  
  obsoletella (F. v Röslerstam, 1841) Ljusgrå småstävmal
  nitentella (Fuchs, 1902) Saltmållesmåstävmal
  atriplicella (F.v Röslerstam, 1841) Svart småstävmal
     
  Caryocolum Gregor & Povolny 1954  
  vicinella (Douglas, 1851) Smällglimmal
  amaurella (M.Hering, 1924) Tjärblomstermal
  pullatella (Tengström, 1848) Ljusbandad arvmal
  fraternella (Douglas, 1851) Rostfläckig arvmal
  blandella (Douglas, 1852) Svarthakad buskstjärnblommal
     syn. maculea sensu auct.  
  tricolorella (Haworth, 1828) Trefärgad stjärnblommal
  cassella (Walker, 1864) Vitbandad lundstjärnblommal
     syn. albifasciella Toll, 1936  
     syn. subvicinella Hackman, 1946  
  kroesmanniella (Herrich-Schäff 1854) Stor buskstjärnblommal
     syn. huebneri sensu auct.
     
  Anacampsini Palpmalar
     
  Sophronia Hübner, 1825 Näbbmalar
  semicostella (Hübner, 1813) Rakstreckad näbbmal
     
  Syncopacma Meyrick, 1925  
  wormiella (Wolff, 1958) Liten käringtandpalpmal
  taeniolella (Zeller, 1839) Omvändbandad käringtandpalpmal
  suecicella (Wolff, 1958) (CR) Ginstpalpmal
     
  Aproaerema Durrant, 1897  
  anthyllidella (Hübner, 1813) Getväpplingpalpmal
     syn. brundini (Benander, 1945)  
     
  Anacampsis Curtis, 1827  
  populella (Clerck, 1759) Aspsobermal
  blattariella (Hübner, 1796) Björksobermal
  temerella (Lienig & Zeller, 1846) Videsobermal
     
  Chelariini Buskpalpmalar
     
  Anarsia Zeller, 1839
  spartiella (Schrank, 1802) (NT) Harrisbuskpalpmal
     
  Hypatima Hübner, 1825  
Bild rhomboidella (Linnaeus, 1758) Aspbågpalpmal
     
  Neofaculta Gozmany, 1955  
  ericetella (Geyer, 1832) Ljungstävmal
     
  Dichomeridinae Bågpalpmalar
     
  Dichomeris Hübner, 1818
  juniperella (Linnaeus, 1761) Grå ennålmal
  limosella (Schläger, 1849) (VU) Sandklövernålpalpmal
  alacella (Zeller, 1839) Skäckfransmal
  latipennella (Rebel, 1937) Granblomknoppmal
     
  Brachmia Hübner, 1825  
  dimidiella (Denis & Schiffer. 1775) (EN) Sandfältbågpalpmal
  inornatella (Douglas, 1850) Vassbågpalpmal
     
  Helcystogramma Zeller, 1877  
  lutatella (Herrich-Schäffer, 1854) Kvickrotsbågpalpmal
  rufescens (Haworth, 1828) Rödgul gräsbågpalpmal
     
  Acompsia Hübner, 1825  
  cinerella (Clerck, 1759) Grå bågpalpmal
     
  Pexicopiinae Malvamalar
     
  till Zygaenoidea