till lyonetiidae  
   
  Zygaenoidea Bastardsvärmare
     
  Limacodidae Snigelspinnare
     
  Apoda Haworth, 1809
Bild limacodes (Hufnagel, 1766) Stor snigelspinnare
     
  Zygaenidae Bastardsvärmare
     
  Procridinae  
     
  Adscita Retzius, 1783  
Bild statices (Linnaeus, 1758) (NT) Allmän metallvingesvärmare
     
  Zygaeninae  
     
  Zygaena Fabricius, 1775  
Bild filipendulae (Linnaeus, 1758) (NT) Allmän bastardsvärmare
  lonicerae (Scheven, 1777) (NT) Bredbrämad bastardsvärmare
     
  Sesioidea Glasvingar
     
  Sesiidae Glasvingar
     
  Tinthinae
     
  Pennisetiini
     
  Pennisetia Dehne, 1850
  hylaeiformis (Laspeyres, 1801) Hallonglasvinge 
     
  Sesiinae  
     
  Sesiini  
     
  Sesia Fabricius, 1775  
Bild apiformis (Clerck, 1759) Allmän poppelglasvinge
  bembeciformis (Hübner, 1797) (NT) Bålgetinglik glasvinge
  melanocephala Dalman, 1816 Liten poppelglasvinge
     
  Paranthrenini  
     
  Paranthrene Hübner, 1819  
  tabaniformis (Rottemburg, 1775) Svart poppelglasvinge
     
  Synanthedonini
     
  Synanthedon Hübner, 1819
  scoliaeformis (Borkhausen, 1789) Dolkstekellik glasvinge
  spheciformis (Denis & Schiffer. 1775) Rovstekellik glasvinge
  culiciformis (Linnaeus, 1758) Mygglik glasvinge
  formicaeformis (Esper, 1779) Myrlik glasvinge
  flaviventris (Staudinger, 1883) (VU) Krypvideglasvinge
  tipuliformis (Clerck, 1759) Vinbärsglasvinge
     
  Bembecia Hübner, 1819  
Bild ichneumoniformis (Denis & Schiff. 1775) Smygstekellik glasvinge
     syn. scopigera sensu auct. Träfjärilar
     
  Cossoidea Träfjärilar
     
  Cossidae Träfjärilar
     
  Cossinae
     
  Cossus Fabricius, 1793
Bild cossus (Linnaeus, 1758) Vanlig träfjäril
     
  Zeuzerinae  
     
  Zeuzera Latreille, 1804  
  pyrina (Linnaeus, 1761) Blåfläckig träfjäril
     
  Tortricoidea Vecklare
     
  Tortricidae Vecklare
     
  Tortricinae Vecklare
     
  Cochylini Vecklare
     
  Phtheochroa Stephens, 1829
  inopiana (Haworth, 1811) Fältmalörtpraktvecklare
     
  Cochylimorpha Razowski, 1959  
  alternana (Stephens, 1834) Väddklintblomvecklare
     
  Phalonidia Le Marchand, 1933  
  gilvicomana (Zeller, 1847) Skogssallatblomvecklare
  curvistrigana (Stainton, 1859) Gullrisblomvecklare
  manniana (F.v Röslerstam, 1839) Mynteblomvecklare
  affinitana (Douglas, 1846) Strandasterblomvecklare
     
  Gynnidomorpha Turner, 1916  
  vectisana (Humphrey & Westw. 1845) Sältingblomvecklare
     
  Agapeta Hübner, 1822
  hamana (Linnaeus, 1758) Tistelgulvecklare
  zoegana (Linnaeus, 1767) Klintgulvecklare
     
  Eupoecilia Stephens, 1829  
  angustana (Hübner, 1799) Ljungblomvecklare
  ambiguella (Hübner, 1796) Brakvedblomvecklare
     
  Aethes Billberg, 1820  
  hartmanniana (Clerck, 1759) Brokig väddblomvecklare
  margaritana (Haworth, 1811) Röllekblomvecklare
     syn. dipoltella Hübner, 1813  
  smeathmanniana (Fabricius, 1781) Allmän korgblomvecklare
  tesserana (Denis & Schiff. 1775) (CR) Rutig korgblomvecklare
  dilucidana (Stephens, 1852) (NT) Strandkvanneblomvecklare
  beatricella (Walsingham, 1898) (VU) Odörtblomvecklare
  cnicana (Westwood, 1854) Tistelblomvecklare
  rubigana (Treitschke, 1830) Kardborrblomvecklare
  kindermanniana (Treitschke, 1830) Fältmalörtblomvecklare
     
  Cochylidia Obraztsov, 1956  
Bild rupicola (Curtis, 1834) Hampflockelvecklare
  heydeniana (Herrich-Schäffer, 1851) Gråbinkevecklare
     syn. sabulicola Walsingham, 1900  
  implicitana (Wocke, 1856) Mörkbrämad gullrisblomvecklare
     
  Cochylis Treitschke, 1829  
  nana (Haworth, 1811) Björkhängevecklare
  flaviciliana (Westwood, 1854) Röd väddblomvecklare
  dubitana (Hübner, 1799) Vithuvad korgblomvecklare
  pallidana Zeller, 1847 Monkeblomvecklare
     
  Falseuncaria Obratzov & Swat. 1958
  degreyana (McLachlan, 1869) Kustkämpeblomvecklare
  ruficiliana (Haworth, 1811) Gullviveblomvecklare
     
  Tortricini Vecklare
     
  Spatalistis Meyrick, 1907  
  bifasciana (Hübner, 1787) Gulbandad bredvecklare
     
  Tortrix Linnaeus, 1758  
  viridana Linnaeus, 1758 Ekvecklare
     
  Aleimma Hübner, 1825  
  loeflingiana (Linnaeus, 1758) Gul ekbredvecklare
     
  Acleris Hübner, 1825
  holmiana (Linnaeus, 1758) Rosensommarvecklare
  forsskaleana (Linnaeus, 1758) Lönnbredvecklare
  bergmanniana (Linnaeus, 1758) Törnrosvecklare
  comariana (Lienig & Zeller, 1846) Jordgubbsvecklare
  laterana (Fabricius, 1794) Föränderlig höstvecklare
     syn. shalleriana sensu auct.  
  sparsana (Denis & Schiffermüller 1775) Lövskogshöstvecklare
     syn. sponsana Fabricius, 1787  
  rhombana (Denis & Schiffermüller 1775) Sikelvingehöstvecklare
     syn. reticulana Ström, 1783  
  emargana (Fabricius, 1775) Inbuktad videhöstvecklare
  variegana (Denis & Schiffermüller 1775) Vitbrokig rosenhöstvecklare
  aspersana (Hübner, 1818) Smultronhöstvecklare
  hastiana (Linnaeus, 1758) Videvårvecklare
  hyemana (Haworth, 1828) Ljungvårvecklare
     syn. mixtana Hübner, 1813
  ferrugana (Denis & Schiffermüller 1775) Glansig bokvårvecklare
     syn. fissurana P & Metcalfe, 1955  
  logiana (Clerck, 1759) Björkvårvecklare
     syn. niveana Fabricius, 1787  
Bild literana (Linnaeus, 1758) Grön ekvårvecklare
  lipsiana (Denis & Schiffermüller, 1775) Småprickig blåbärsvårvecklare
     
  Cnephasiini Gråvecklare
     
  Tortricodes Guenée, 1845  
  alternella (Denis & Schiffermüller 1775) Vårlångvecklare
     syn. tortricella Hübner, 1796
     
  Eana Billberg, 1820
  osseana (Scopoli, 1763) Ängsgråvecklare
  incanana (Stephens, 1852) Mörk gulfläckgråvecklare
Bild penziana (Thunberg, 1791) Stor gulfläckgråvecklare
     
  Cnephasia Curtis, 1826  
  incertana (Treitschke, 1835) Osäker gråvecklare
  stephensiana (Doubleday, 1849) Allmän gråvecklare
     syn. chrysantheana sensu auct.  
  asseclana (Denis & Schiffermüller 1775) Utbredd gråvecklare
     syn. virgaureana Treitschke, 1835  
  communana (Herrich-Schäffer, 1851) Tidig gråvecklare
     
  Euliini Bredvecklare
     
  Eulia Hübner, 1825
  ministrana (Linnaeus, 1758) Allmän kvällsbredvecklare
     
  Pseudargyrotoza Obraz 1954  
  syn. Eulia Hübner, 1825  
  conwagana (Fabricius, 1775) Askbredvecklare
     
  Ramapesiini Bredvecklare
     
  Epagoge Hübner, 1825  
  grotiana (Fabricius, 1781) Rostbrun bredvecklare
     
  Paramesia Stephens, 1829  
  gnomana (Clerck, 1759) Blåbärbredvecklare
     
  Periclepsis Bradley, 1977  
  cinctana (Denis & Schiffermüller 1775) Mindre vitbandvecklare
     
  Philedone Hübner, 1825
  gerningana (Denis & Schiffermüller 1775) Fjäderbredvecklare
     
  Capua Stephens, 1834  
  vulgana (Frölich, 1828) Fållad lövskogsbredvecklare
     syn. flavillaceana sensu auct.  
     
  Philedonides Obraztsov, 1954  
  lunana (Thunberg, 1784) Vårbredvecklare
     
  Archipini Sommarvecklare
     
  Archips Hübner, 1825  
  oporana (Linnaeus, 1758) Tallsommarvecklare
     syn. piceana Linnaeus, 1758
  betulana (Hübner, 1787) (VU) Porssommarvecklare
  podana (Scopoli, 1763) Fruktträdsommarvecklare
  xylosteana (Linnaeus, 1758) Trysommarvecklare
  rosana (Linnaeus, 1758) Häcksommarvecklare
     
  Choristoneura Lederer, 1859  
  hebenstreitella (Müller, 1764) Rönnbredvecklare
     syn. sorbiana Hübner, 1799  
     
  Argyrotaenia Stephens, 1852  
  ljungiana (Thunberg, 1797) Tallmossebredvecklare
     syn. politana Haworth, 1811  
     
  Ptycholomoides Obraztsov, 1954  
  aeriferana (Herrich-Schäffer, 1855) Lärkbredvecklare
     
  Ptycholoma Stephens, 1829
  lecheana (Linnaeus, 1758) Blybandvecklare
     
  Pandemis Hübner, 1825  
  corylana (Fabricius, 1794) Mörkkantad bredvecklare
  cerasana (Hübner, 1786) Lädergul bredvecklare
     syn. ribeana Hübner, 1799  
  heparana (Denis & Schiffermüller 1775) Tandbredvecklare
  dumetana (Treitschke, 1835) Björnbärsbredvecklare
     
  Syndemis Hübner, 1825  
  musculana (Hübner, 1799) Grå lövträdsbredvecklare
     
  Lozotaenia Stephens, 1829  
  forsterana (Fabricius, 1781) Skogsbredvecklare
     
  Aphelia Hübner, 1825  
  paleana (Hübner, 1793) Timotejbredvecklare
  viburnana (Denis & Schiffermüller 1775) Olvondbredvecklare
     
  Dichelia Guenée, 1845  
  histrionana (Frölich, 1828) Granbredvecklare
     
  Clepsis Guenée, 1845  
  senecionana (Hübner, 1819) Rustik snedbandvecklare
     syn. rusticana sensu auct.  
  rurinana (Linnaeus, 1758) Trysnedbandvecklare
     syn. semialbana Guenée, 1845  
  spectrana (Treitschke, 1830) Sumpmarksnedbandvecklare
     syn. costana sensu auct.  
  pallidana (Fabricius, 1776) Sandfältsnedbandvecklare
     syn. strigana Hübner, 1799  
  consimilana (Hübner, 1817) Fållad snedbandvecklare
     syn. unifasciana Duponchel, 1842  
     
  Adoxophyes Meyrick, 1881  
  orana (F.v Röslerstam, 1834) Sommarfruktvecklare
     syn. reticulana Hübner, 1814  
     
  Chlidanotinae Skuggvecklare
     
  Olindia Guenée, 1845  
  schumacherana (Fabricius, 1787) Lundskuggvecklare
     
  Olethreutinae Brokvecklare
     
  Bactrini Sumpvecklare
     
  Bactra Stephens, 1834
  lancealana (Hübner, 1799) Tågvecklare
  lacteana Caradja, 1916 Tvillingsumpvecklare
     syn. Pseudargyrotoza Obr 1954  
     syn. gozmanyana Toll, 1958  
  robustana (Christoph, 1872) Havssävvecklare
     
  Endotheniini Rotvecklare
     
  Endothenia Stephens, 1852  
  marginana (Haworth, 1811) Brämrotvecklare
     syn. sellana sensu auct.  
  nigricostana (Haworth, 1811) Stinksyskerotvecklare
  ericetana Humphrey & Westwood, 1845 Mindre rotvecklare
     syn. trifoliana (Herrich-Schäffer 1851)  
  quadrimaculana (Haworth, 1811) Större rotvecklare
     syn. antiquana Hübner, 1822
     
  Olethreutini Brokvecklare
     
  Eudemis Hübner, 1825
  porphyrana (Hübner, 1799) Häggrullvecklare
  profundana (Denis & Schiffermüller 1775) Vitfläckig ekrullvecklare
     
  Pseudosciaphila Obraztsov, 1966  
  branderiana (Linnaeus, 1758) Stor aspbrokvecklare
     
  Apotomis Hübner, 1825  
Bild semifasciana (Haworth, 1811) videknoppvecklare
  infida (Heinrich, 1926) Helbandad videknoppvecklare
  turbidana (Hübner, 1825) Vitfläckig björkknoppvecklare
     syn. corticana Hübner, 1799  
  betuletana (Haworth, 1811) Gulanlupen björkknoppvecklare
  capreana (Hübner, 1817) Sälgknoppvecklare
  sororculana (Zetterstedt, 1839) Mindre molnbrämknoppvecklare
Bild sauciana (Frölich, 1828) Svart blåbärsknoppvecklare
     
  Orthotaenia Stephens, 1829  
  undulana (Denis & Schiffermüller 1775) Klubbfläckad brokvecklare
     syn. urticana sensu auct.
     
  Hedya Hübner, 1825
  salicella (Linnaeus, 1758) Sälgbrokvecklare
  nubiferana (Haworth, 1811) Äppleknoppvecklare
     syn. dimidioalba (Retzius, 1783)  
     syn. variegana sensu auct.  
  pruniana (Hübner, 1799) Stenfruktvecklare
  dimidiana (Clerck, 1759) Häggbrokvecklare
     syn. schreberiana Linnaeus, 1761  
  ochroleucana (Frölich, 1828) Rosenknytevecklare
     
  Metendothenia Diakonoff, 1972  
  atropunctana (Zetterstedt, 1839) Svartpunktvecklare
     syn. dimidiana sensu auct.
     
  Celypha Hübner, 1825
  rufana (Scopoli, 1763) Brun grundvecklare
  striana (Denis & Schiffermüller, 1775) Maskrosgrundvecklare
  rosaceana (Schläger, 1847) Purpurgrundvecklare
     syn. purpurana Haworth, 1811  
  rurestrana (Duponchel, 1843) Berggrundvecklare
  cespitana (Hübner, 1817) Timjangrundvecklare
  tiedemanniana (Zeller, 1845) Fräkenbrokvecklare
  lacunana (Denis & Schiffermüller 1775) Allmän brokvecklare
  siderana (Treitschke, 1835) Spireabrokvecklare
  rivulana (Scopoli, 1763) Ljusrandbrokvecklare
  aurofasciana (Haworth, 1811) Gulbandvecklare
     
  Phiaris Hübner, 1825
  umbrosana (Freyer, 1842) Umbrabrokvecklare
  metallicana (Hübner, 1799) Metallbrokvecklare
  schulziana (Fabricius, 1776) Ljungbrokvecklare
  turfosana (Herrich-Schäffer, 1851) Torvbrokvecklare
  micana (Denis & Schiffermüller, 1775) Mossebrokvecklare
     syn. olivana (Treitschke, 1830)  
  palustrana (Lienig & Zeller, 1846) Hedbrokvecklare
  bipunctana (Fabricius, 1794) Blåbärsbrokvecklare
     
  Pristerognatha Obraztsov, 1960  
  penthinana (Guenée, 1845) (NT) Springkornrotvecklare
     
  Argyroploce Hübner, 1825  
  arbutella (Linnaeus, 1758) Mjölonbrokvecklare
     
  Stictea Guenée, 1845  
  mygindiana (Denis & Schiffermüller 1775) Lingonbrokvecklare
     
  Piniphila Falkovitsh, 1962
  bifasciana (Haworth, 1811) Tallbrokvecklare
     syn. decrepitana Herrich-Schäffer, 1851  
     
  Pseudohermenias Obraztsov, 1960  
  abietana (Fabricius, 1787) Granbrokvecklare
     syn. hercyniana sensu auct.  
     
  Lobesiini Skottvecklare
     
  Lobesia Guenée, 1845  
  reliquana (Hübner, 1825) Vassvingad skottvecklare
     syn. permixtana Hübner, 1799  
  abscisana (Doubleday, 1849) Tistelskottvecklare
  bicinctana (Duponchel, 1844) Fetbladskottvecklare
  littoralis (Humphrey & Westwood 1845) Triftskottvecklare
     
  Eucosmini Rullvecklare
     
  Eriopsela Guenée, 1845
  quadrana (Hübner, 1813) Röllekrullvecklare
     
  Thiodia Hübner, 1825  
  citrana (Hübner, 1799) Citrongul vecklare
     
  Rhopobota Lederer, 1859  
  myrtillana (Humphrey & Westwood 1845) Blåbärshakvecklare
     syn. vacciniana Lienig & Zeller 1846  
  stagnana (Denis & Schiffermüller 1775) Väddhakvecklare
  ustomaculana (Curtis, 1831) Lingonhakvecklare
  naevana (Hübner, 1817) Sotfläckvecklare
     syn. unipunctana Haw. 1811 nec Donovan, 1805  
     
  Spilonota Stephens, 1829  
  ocellana (Denis & Schiffermüller, 1775) Lövträdsknoppvecklare
  laricana (Heinemann, 1863) Lärkknoppvecklare
     
  Gibberifera Obraztsov, 1946
  simplana (F. v Röslerstam, 1836) Aspbladvecklare
     
  Epinotia Hübner, 1825  
  sordidana (Hübner, 1824) Dyster alrullvecklare
  caprana (Fabricius, 1798) Halvgrå viderullvecklare
     syn. semifuscana Stephens, 1834  
  trigonella (Linnaeus, 1758) Vitfläckig björkrullvecklare
     syn. similana Hübner, 1793  
  brunnichana (Linnaeus, 1767) Umbrarullvecklare
  maculana (Fabricius, 1775) Fläckig asprullvecklare
     syn. ophthalmicana Hübner, 1799  
  solandriana (Linnaeus, 1758) Föränderlig rullvecklare
  abbreviana (Fabricius, 1794) Almrullvecklare
     syn. trimaculana Donovan, 1806
  nemorivaga (Tengström, 1848) Mjölonminerarvecklare
  signatana (Douglas, 1845) Häggskottvecklare
  cruciana (Linnaeus, 1761) Prydlig videvecklare
  gimmerthaliana (Lienig & Zeller, 1846) Prydlig odonvecklare
  rhomboidella (Fourcroy, 1785) Alhängevecklare
     syn. immundana (F.v Röslers. 1839)  
  crenana (Hübner, 1817) Smal videvecklare
  nanana (Treitschke, 1835) Dvärgbarrvecklare
  demarniana (F.v Röslerstam, 1840) Björkrullvecklare
  subocellana (Donovan, 1806) Mindre viderullvecklare
  tetraquetrana (Haworth, 1811) Björkgallvecklare
  pygmaeana (Hübner, 1799) Vitblinkgranvecklare
  subsequana (Haworth, 1811) Silvergrantoppvecklare
  tenerana (Denis & Schiffermüller 1775) Alknoppvecklare
     syn. penkleriana sensu auct.
  ramella (Linnaeus, 1758) Grenrullvecklare
  nigricana (Herrich-Schäffer, 1851) Silvergranknoppvecklare
  rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851) Rödspetsad tallvecklare
  tedella (Clerck, 1759) Granbarrvecklare
  fraternana (Haworth, 1811) Silvergranminerarvecklare
     syn. proximana Herrich-Schäffer 1851  
  bilunana (Haworth, 1811) Dubbelmånerullvecklare
  nisella (Clerck, 1759) Mångformig aspvecklare
     
  Zeiraphera Treitschke, 1829  
  griseana (Hübner, 1799) Lärkträdsvecklare
     syn. diniana Guenée, 1845  
  ratzeburgiana (Saxesen, 1840) Granskottvecklare
  isertana (Fabricius, 1794) Ekklockvecklare
     syn. stroemiana sensu auct.
     
  Pelochrista Lederer, 1859
  infidana (Hübner, 1824) Fältmalörtrotvecklare
  huebneriana (Lienig & Zeller, 1846) Hybnerrotvecklare
     
  Eucosma Hübner, 1823  
  obumbratana (Lienig & Zeller, 1846) Fettistelfrövecklare
     syn. expallidana sensu auct.  
  cana (Haworth, 1811) Tistelfrövecklare
  campoliliana (Denis & Schiffermüller, 1775) Ståndsfrövecklare
  aemulana (Schläger, 1849) Stram gullrisfrövecklare
     syn. latiorana Herrich-Schäffer 1851  
  tripoliana (Barret, 1880) Strandasterfrövecklare
     syn. aemulana sensu auct.  
  lacteana (Treitschke, 1835) Malörtfrövecklare
     syn. maritima (Humphreys & Westwood, 1845)  
  metzneriana (Treitschke, 1830) Malörtskottvecklare
  aspidiscana (Hübner, 1817) Brun gullrisfrövecklare
     
  Gypsonoma Meyrick, 1895
  dealbana (Frölich, 1828) Hagtornbladvecklare
  sociana (Haworth, 1811) Aspskottvecklare
     syn. neglectana Duponchel, 1844  
  nitidulana (Lienig & Zeller, 1846) Videhakvecklare
     syn. ericetana Herrich-Schäffer 1851  
  aceriana (Duponchel, 1843) Poppelskottvecklare
     
  Epiblema Hübner, 1825  
  sticticana (Fabricius, 1794) Hästhovstjälkvecklare
     syn. farfarae Fletcher, 1938  
  scutulana (Denis & Schiffermüller 1775) Större tistelstjälkvecklare
     syn. luctuosana Duponchel, 1836  
  cirsiana (Zeller, 1843) Mindre tistelstjälkvecklare
     syn. luctuosana sensu auct.
  foenella (Linnaeus, 1758) Gråbostjälkvecklare
  grandaevana (Lienig & Zeller, 1846) Hästhovsrotvecklare
  graphana (Treitschke, 1835) Röllekstjälkvecklare
  simploniana (Duponchel, 1836) Fjällskälkvecklare
     
  Notocelia Hübner, 1825  
  cynosbatella (Linnaeus, 1758) Rosenvecklare
     syn. tripunctana Denis & Schiffermüller, 1775  
  uddmanniana (Linnaeus, 1758) Björnbärsvecklare
  roborana (Denis & Schiffermüller, 1775) Större rosenvecklare
  incarnatana (Hübner, 1800) Mindre rosenvecklare
  trimaculana (Haworth, 1811) Hagtornskottvecklare
     
  Pseudococcyx Swatschek, 1958  
  posticana (Zetterstedt, 1839) Gråblå tallvecklare
     
  Retinia Guenée, 1845
  resinella (Linnaeus, 1758) Hartsgallvecklare
     
  Rhyacionia Hübner, 1825  
  buoliana (Denis & Schiffermüller, 1775) Tallskottvecklare
  pinicolana (Doubleday, 1849) Förväxlad tallskottvecklare
  pinivorana (Lienig & Zeller, 1846) Gråbrun tallvecklare
  logaea Durrant, 1911 Cilierad tallvecklare
     
  Eucosmomorpha Obraztsov, 1951  
  albersana (Hübner, 1813) Snöbärsvecklare
     
  Enarmonia Hübner, 1826  
  formosana (Scopoli, 1763) Äppelbarkvecklare
     syn. woeberiana Denis & Schiff. 1775  
     
  Ancylis Hübner, 1825
  unguicella (Linnaeus, 1758) Ljungsikelvecklare
  uncella (Denis & Schiffermüller, 1775) Gråfläcksikelvecklare
  laetana (Fabricius, 1775) Aspsikelvecklare
  upupana (Treitschke, 1835) Almsikelvecklare
  geminana (Donovan, 1806) Grårandsikelvecklare
     syn. biarcuana Stephens, 1834  
  subarcuana (Douglas, 1847) Halvvågsikelvecklare
     syn. inornatana Herrich-Schäff. 1855  
  diminutana (Haworth, 1811) Spetssikelvecklare
  unculana (Haworth, 1811) Getapelsikelvecklare
     syn. derasana Hübner, 1813
  myrtillana (Treitschke, 1830) Blåbärsikelvecklare
  apicella (Denis & Schiffermüller, 1775) Långsikelvecklare
  badiana (Denis & Schiffermüller, 1775) Allmän sikelvecklare
     syn. lundana Fabricius, 1777  
  achatana (Denis & Schiffermüller 1775) Slånsikelvecklare
  mitterbacheriana (Denis & Schiff. 1775) Eksikelvecklare
  tineana (Hübner, 1799) Björksikelvecklare
     
  Grapholitini Borrvecklare
     
  Cydia Hübner, 1825  
  compositella (Fabricius, 1775) Dubbelmåneärtvecklare
  jungiella (Clerck, 1759) Förstamajvecklare
     syn. perlepidana Haworth, 1811  
  lunulana (Denis & Schiffermüller, 1775) Månfläckad ärtvecklare
     syn. dorsana sensu auct.
  orobana (Treitschke, 1830) Vickerärtvecklare
  funebrana (Treitschke, 1835) Plommonvecklare
  tenebrosana (Duponchel, 1843) Nypononvecklare
  janthinana (Duponchel, 1835) Hagtornbärvecklare
  nigricana (Fabricius, 1794) Ärtvecklare
     syn. rusticella (Clerck, 1759)  
  succedana (Denis & Schiffermüller 1775) Kärringtandvecklare
  duplicana (Zetterstedt, 1839) Enbarkvecklare
     syn. interruptana sensu auct.  
  cognatana (Barret, 1874) Kvartsmånetallbarkvecklare
  corollana (Hübner, 1823) Aspbarkvecklare
  coniferana (Saxesen, 1840) Allmän tarrbarkvecklare
  cosmophorana (Treitschke, 1835) Tallkådvecklare
  strobilella (Linnaeus, 1758) Grankottvecklare
Bild pomonella (Linnaeus, 1758) Äpplevecklare
  triangulella (Goeze, 1783) Ekollonvecklare
     syn. splendana (Hübner, 1799)
  fagiglandana (Zeller, 1841) Bokollonvecklare
     syn. grossana Haworth, 1811  
     
  Lathronympha Meyrick, 1926  
  strigana (Fabricius, 1775) Johannesörtvecklare
     syn. hypericana Hübner, 1799  
     
  Pammene Hübner, 1825  
  gallicana (Guenée, 1845) Palsternackborrvecklare
  fasciana (Linnaeus, 1761) Ollonsolvecklare
     syn. juliana Stephens, 1835  
  giganteana (Peyerimhoff, 1863) Smal eksolvecklare
     syn. inquilina T.Fletcher, 1938
  argyrana (Hübner, 1799) Liten eksolvecklare
  suspectana (Lienig & Zeller, 1846) Asksolvecklare
  albuginana (Guenée, 1845) Ekgallsolvecklare
  obscurana (Stephens, 1834) Murrig björksolvecklare
  rhediella (Clerck, 1759) Rödspetsad solvecklare
  populana (Fabricius, 1787) Videsolvecklare
  regiana (Zeller, 1849) Kunglig sykomorsolvecklare
     
  Strophedra Herrich-Schäffer, 1854  
  weirana (Douglas, 1850) Bokbladvecklare
     
  Dichrorampha Guenée, 1845  
  plumbana (Scopoli, 1763) Jämstruken röllekrotvecklare
  sedatana Busck, 1906 Gulfjällig renfanerotvecklare
     syn. saturnana sensu auct.
  aeratana (Pierce & Metcalfe, 1915) Svartstreckad rotvecklare
  acuminatana (Lienig & Zeller, 1846) Spetsig prästkragerotvecklare
  sylvicolana Heinemann, 1863 Nysörtrotvecklare
     syn. pseudoalpestrana (Danil. 1948)  
  simpliciana (Haworth, 1811) Gråborotvecklare
  vancouverana McDunnough, 1935 Rödtonad röllekrotvecklare
     syn. guenéeana Obraztsov, 1953  
     syn. politana sensu auct.  
  petiverella (Linnaeus, 1758) Rödtonad röllekrotvecklare
  obscuratana (Wolff, 1955) Obskyr renfanerotvecklare
  agilana (Tengström, 1848) Liten röllekrotvecklare
     
  till Choreutoidea