Bisort?


Denna insekt som jag själv med en vild gissning kallar murarbi (det kanske inte är något bi överhuvudtaget) verkade mycket intresserad av jorden på detta ställe. Den återkom efter det jag skrämt den till samma plats. (PS vad är det för konstig blå prick i nacken). 
Foto Per Wahlén,
Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.


På denna bild kan man se att insekten hade en blåaktig ton på bakkroppen. Miljön den vistades i var en sandig åsslutttning.  
Foto Per Wahlén, Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.