Liten geting?


Denna centimeterstora getinglika (mimikry) insekt var väldigt intresserad av maskrosen på bilden. Enda speciella igenkänningstecken i övrigt var de röda benen.
En sorts gökbi (Nomada sp) , Krister Larsson.
Foto Per Wahlén,
Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.


Här är insekten på väg ner i blomman. Efter bilden kröp den ner så att nästan hela kroppen försvann. Vet ej vad den sökte - nektar eller kanske de små skalbaggar som brukar finnas i blomman. 
Foto Per Wahlén, Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.