Som en kolibri


Denna drygt centimeterstora humleliknande insekt hovrade tätt över marken för att med jämna mellanrum stå helt still i luften. Lägg märke till den långa "snabeln" som kanske hjälper den insektskunnige att komma på vad det är.  
Foto Per Wahlén, Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.
Snubblade över din sajt om Halländska insekter idag. Jag tror att din obestämda insekt som ser ut som en "kolibri" är en svävfluga (Diptera::Bombyliidae).
C-G Magnusson
Kollade på nätet och måste vara rätt - tack! PW

Svävflugan är med all sannolikhet Bombylius major. Det mörka fältet på vingen, som syns på den nedre bilden, skiljer den från de två andra arterna i släktet. Mattias Lindström.


Miljön insekten vistades i var en sandig åsslutning. På denna (tyvärr suddiga bild) kan man se hur den vaktade? helt stilla i luften ovanför någon form av bohål.  
Foto Per Wahlén, Alslövsåns dalgång, Tönnersjö s:n 2006.