LÄNKAR BOTANIK
  1.  Svenska Botaniska Föreningen
  2.  Mossornas Vänner
  3.  Svensk Lichenologisk Förening
  4.  Sveriges Mykologiska Förening
  5.  Den virtuella floran
  6.  Checklista över Nordens kärlväxter
  7.  Hallands botaniska förening
  8.  Halmstads Naturskyddsförening
  9.  Hallands Naturskyddsförening
  10. Länsstyrelsen
  11. Blekingesflora
  12. S-weeds (Västsvenska foton på växter) 
  13. Lunds botaniska förening
  14. En samling länkar till botanik i Sverige
  15. Västergötlands botaniska förening
  16. Ölands botaniska förening
  17. Gävleborgs botaniska sällskap
  18. Botaniska sällskapet i Jönköping
  19. Botaniska sällskapet i Stockholm
  20. Botaniska sektionen i Uppsala
  21. Botaniska föreningen i Göteborg
  22. Stridvalls hemsida (wow vilka foton!!!)
  23.
  24.
  25.
 
 

 

Per Wahlén, Halmstad
Mail: wahléns@minmail.net
Wallbergsgatan 4, 302 31 Halmstad
Telefon: 035-12 66 76