Växter som ännu ej säkert identifierats
från södra Halland m.fl.

bakåt

 

Ge gärna förslag på namn om ni vill wahlens@ minmail.net

 


Acer campestre  finns det odlade hybrider ? - förvildad i Stenhuggeriet. 

(inga hybrider E. LJ.) -


Bör man benämna denna Arctium nemorosum eller A minus. Är inte typisk för någondera arten?! Skummeslöv PW och Sven-Erik Jönsson..  


Är detta R pimpinellifolia (!! E. Lj) eller någon hybrid? 


Tilia platyphyllos? (! ELJ) - vild terräng - förvildad - mjuka håriga blad


Hästkastanj verkar inte rätt??. Den hade senare blomning och tät blomställning färg rosa??? A carnea?
Kastanj av parkmodell med fyllda blommor Henry Gudmundson


Något förvildat på utkasthög i Tönnersaskogen. Är det någon som känner igen bladen?
Kan vara saxifraga x geum "vippbräcka" Henry Gudmundson


Sven Erik Jönsson fann denna i Båstad. Är det någon som motsäger namnet Doronicum pardalianches? (! E. Lj. blomningstiden!)

Blad jag sett men inte kommer ihåg vad det var! Övraby.
Physostegia virginiana (sept)

Jättebjörnloka - men den ser inte ut som den brukar. Östra Karup.

Dito - kolla bladen - värd att kolla igen.
(finns flera arter under namnet H mantegazzinum s lat ELJ)

Detta krypbjörnbär har jag inte lyckats identifiera. Söndrum. (liknar eluxatus E.Lj. men återkom och uteslöt inte R caesius {formrik})

Dito!

Aruncus av udda modell? Övraby.

Dito!

Clematis vitalba? Finns närstående arter.

Iris sibirica (! E. Lj) - verkar detta rätt?

Philadelphus med stora blommor. En trädgårdshybrid?

Physocarpus opulifolius - med som det står i "Moster" rödaktiga frukter.

En prunusart jag ej är bekant med. Eller kanske något helt annat?
(Liknar pyracanthia coccinea - eldtorn E. Lj.) In situ !!

Dito - samma buske som t.v.

Sorbus - men vilken art??
Sorbus latifolia in situ ELJ

Sorbus aria - men ändå inte som aria. Lars Erik Magnusson och jag undrar. Inga blommor alls.

Spiraea xvanhouttei borde väl vara namnet på denna ört. Övraby.

Pensé med små blommor. Återkorsning?? (halvpensé E. Lj.)

Veronica på jordhög med ajuga reptans. Vinberg.

Tillbaka