Tillbaka

   
Tillbaka Rhodophyceae - rödalger  
   
Phaeophyceae (Fucophyceae) Brunalger
   
Acinetospora  
   
Acinetospora crinita  
   
Acrothrix  
   
Acrothrix gracilis långgrening
   
Alaria  
   
Alaria esculenta havskål
   
Arthrocladia  
   
Arthrocladia villosa  
   
Ascophyllum  
   
Ascophyllum nodosum knöltång
   
Asperococcus  
   
Asperococcus bullosus fingertuta
Asperococcus ensiformis  
Asperococcus fistulosus (A. echinatus) smaltuta (strävtuta, strävtång)
   
Botrytella  
   
Botrytella micromora  
   
Chilionema  
   
Chilionema ocellatum  
   
Chorda  
   
Chorda filum sudare
   
Chordaria  
   
Chordaria flagelliformis strandpiska (piskalg)
   
Cladosiphon  
   
Cladosiphon contortus  
Cladosiphon zosterae bandtångsslemming
   
Cladostephus  
   
Cladostephus spongiosus lummertofs
   
Coelocladia  
   
Coelocladia arctica  
   
Colpomenia  
   
Colpomenia peregrina ostrontjuv
   
Compsonema  
   
Compsonema saxicola  
   
Cutleria  
   
Cutleria multifida fransing (spetsborsting)
Cutleria multifida Aglaozonia phase brunskålla
   
Cystoseira  
   
Cystoseira baccata  
   
Delamarea  
   
Delamarea attenuata  
   
Desmarestia havsris
   
Desmarestia aculeata styvt käringhår (taggigt havsris, taggtång)
Desmarestia viridis smalt käringhår (surt havsris, peruktång)
   
Dictyosiphon  
   
Dictyosiphon chordaria (chordarius) gyllenskägg
Dictyosiphon foeniculaceus smalskägg (skäggalg skäggtång)
   
Ectocarpus brunslick
   
Ectocarpus fasciculatus tofsslick
Ectocarpus siliculosus molnslick (brunslick)
   
Elachista  
   
Elachista fucicola tångludd
Elachista stellaris stjärnludd
   
Eudesme  
   
Eudesme virescens olivslemming (tunn slemgrening)
   
Feldmannia  
   
Feldmannia irregularis  
Feldmannia kjellmanii  
   
Fucus  
   
Fucus evanescens ishavstång
Fucus serratus sågtång
Fucus spiralis spiraltång
Fucus vesiculosus blåstång
   
Giraudia  
   
Giraudia sphacelarioides  
   
Gononema  
   
Gononema aecidioides  
   
Halidrys  
   
Halidrys siliquosa ektång
   
Halonema  
   
Halonema subsimplex  
   
Halopteris  
   
Halopteris scoparia  
   
Halorhiza  
   
Halorhiza vaga  
   
Halosiphon  
   
Halosiphon tomentosus gullsudare
   
Halothrix  
   
Halothrix lumbricalis  
   
Haplospora  
   
Haplospora globosa  
   
Hecatonema  
   
Hecatonema maculans  
   
Herponema  
   
Herponema desmarestiae  
   
Himanthalia  
   
Himanthalia elongata remtång
   
Hincksia  
   
Hincksia granulosa  
Hincksia hincksiae  
Hincksia ovata  
Hincksia sandriana  
   
Isthmoplea  
   
Isthmoplea sphaerophora kultråd
   
Laminaria tare
   
Laminaria digitata finger-tare
Laminaria hyperborea stor-tare
Laminaria saccharina - (Saccharina latissima) skräppe-tare
   
Laminariocolax  
   
Laminariocolax tomentosoides tareludd
   
Leathesia  
   
Leathesia difformis murkelalg (slemklumping)
   
Leptonematella  
   
Leptonematella fasciculata  
   
Litosiphon  
   
Litosiphon laminariae sudarludd (enkel bruntråding)
   
Mesogloia  
   
Mesogloia lanosa  
Mesogloia vermiculata grovslemming (tjock slemgrening)
   
Microcoryne  
   
Microcoryne ocellata brunhorn
   
Microspongium  
   
Microspongium gelatinosum  
Microspongium globosum  
Microspongium tenuissimum  
   
Mikrosyphar  
   
Mikrosyphar polysiphoniae  
   
Myriactula  
   
Myriactula chordae  
Myriactula haydenii  
Myriactula rivulariae  
   
Myriocladia  
   
Myriocladia lovenii  
   
Myrionema  
   
Myrionema magnusii  
Myrionema strangulans  
   
Myriotrichia  
   
Myriotrichia clavaeformis  
   
Petalonia  
   
Petalonia fascia brunbindel (bindelalg)
Petalonia zosterifolia smal brunbindel
   
Petroderma  
   
Petroderma maculiforme klippfläck
   
Phaeostroma  
   
Phaeostroma pustulosum  
   
Pilinia  
   
Pilinia rimosa grottsammet
   
Pogotrichum  
   
Pogotrichum filiforme  
   
Polytretus  
   
Polytretus reinboldii  
   
Protectocarpus  
   
Protectocarpus speciosus  
   
Pseudolithoderma brunhudar
   
Pseudolithoderma extensum  
   
Punctaria  
   
Punctaria plantaginea hårig prickbindel (hårigt brunband)
Punctaria tenuissima vågig prickbindel
   
Pylaiella  
   
Pylaiella littoralis trådslick
   
Ralfsia  
   
Ralfsia verrucosa (vårtig) ralfsia
   
Sargassum  
   
Sargassum muticum japansk sargassotång
   
Scytosiphon  
   
Scytosiphon lomentaria korvsnöre (brunsnärja, småsnärja)
   
Spermatochnus  
   
Spermatochnus paradoxus brunbåge
   
Sphacelaria  
   
Sphacelaria arctica ishavstofs
Sphacelaria caespitula  
Sphacelaria cirrosa ektofs (liten brunfjäder, trefotsfjäder)
Sphacelaria nana dvärgtofs
Sphacelaria plumigera skotsk brunfjäder
Sphacelaria plumosa bred fjädertofs (brunfjäder)
Sphacelaria plumula fjädertofs
Sphacelaria radicans stentofs
Sphacelaria rigidula  
Sphacelaria solitaria  
Sphacelaria tribuloides  
   
Sphaerotrichia  
   
Sphaerotrichia divaricata gaffelslemming (gaffelgrenig slemtråd)
   
Spongonema  
   
Spongonema tomentosum repslick
   
Sporochnus  
   
Sporochnus pedunculatus  
   
Stictyosiphon  
   
Stictyosiphon soriferus bruntrassel
Stictyosiphon tortilis krulltrassel
   
Stilophora  
   
Stilophora nodulosa  
Stilophora tenella (S. rhizodes) vårttrassel (gaffelgrenad bruntråding)
   
Stragularia  
   
Stragularia clavata  
   
Streblonema  
   
Streblonema fasciculatum  
   
Striaria  
   
Striaria attenuata strimtrassel (tvärstrimmig bruntråd)
   
Symphyocarpus  
   
Symphyocarpus strangulans  
   
Tilopteris  
   
Tilopteris mertensii fjäderklubba
   
   
Till Xanthophyceae - gulgrönalger  
Till Charophyceae - sträfsen/kransalger  
Till Chlorophyceae - grönalger