Grunden för upplägget har jag fått av Tomas Hallingbäck och Niklas Lönnell.
Rödlistade arter är tagna från "rödlistade växter i Sverige 1995" (ArtDatabanken för uppdaterad lista).
Synpunkter, ändringar och alla andra frågor tar jag - Per Wahlén - 
gärna emot på wahlens@minmail.net eller tel 035 - 126676.
Tillägg har gjorts efter Hallingbäck, Hedenäs & Weibull "Ny checklista för Sveriges mossor" /SBT 2-2006.


Obestämda

Nyheter och bilder

Levermossor (+Nålfruktmossor)      
Anastrophyllum
trappmossor
Aneura Anthoceros Barbilophozia
lummermossor
Bazzania
revmossor
Blasia Blepharostoma Calypogeia
säckmossor
Cephalozia
trådmossor
Cephaloziella
mikromossor
Chiloscyphus
blekmossor 
Cladopodiella
stolonmossor
Conocephalum Diplophyllum
veckmossor
Douinia
Fossombronia
bronior
Frullania
frullanior
Geocalyx Gymnocolea Gymnomitrion
frostmossor
Jamesoniella
öronmossor
Jungermannia
slevmossor
Kurzia
fingerfliksmossor
Lejeunea Lepidozia
fingermossor
Lophocolea
flikblekmossor
Lophozia
flikmossor
Marchantia
lungmossor
Marsupella
rostmossor
Metzgeria
bandmossor
Moerckia
mörkior
Mylia
mylior
Nardia
nardior
Nowellia Odontoschisma
knutmossor
Pellia
pellior
Phaeoceros Plagiochila
bräkenmossor
Porella
porellor
Preissia
Ptilidium
fransmossor
Radula
radulor
Reboulia Riccardia
flikbålmossor
Riccia
rosettmossor
Scapania
scapanior
Tetralophozia Trichocolea Tritomaria
lobmossor
 
Bladmossor        
Abietinella Acaulon
pygmémossor
Aloina
toffelmossor
Amblystegium
krypmossor
Amphidium
trattmossor
Andreaea
sotmossor
Anomodon
baronmossor
Antitrichia Archidium Atrichum
sågmossor
Aulacomnium
räffelmossor
Barbula
neonmossor
Bartramia
äppelmossor
Blindia
blindior
Brachythecium
gräsmossor
Bryhnia Bryoerythrophyllum
fotmossor
Bryum
bryummossor
Buxbaumia
sköldmossor
Calliergon
skedmossor
Calliergonella Campyliadelphus
nervspärrmossor
Campylium
spärrmossor
Campylopus
nervmossor
Ceratodon
brännmossor
Cinclidotus Cirriphyllum
hårgräsmossor
Climacium Cratoneuron Ctenidium
Cynodontium
klipptussar
Dichelyma
klomossor
Dichodontium Dicranella
jordmossor
Dicranodontium
Dicranoweisia
snurrmossor
Dicranum
kvastmossor
Didymodon
lansmossor
Diphyscium Distichium
planmossor
Ditrichum
grusmossor
Drepanocladus
krokmossor
Encalypta
klockmossor
Entosthodon
koppmossor
Ephemerum
dagmossor
Eurhynchiastrum Eurhynchium
sprötmossor
Fissidens
fickmossor
Fontinalis
näckmossor
Funaria
spåmossor
Grimmia
grimmior
Hamatocaulis
käppkrokmossor
Hedwigia Hennediella Herzogiella
spretmossor
Heterocladium
trasselmossor
Homalia Homalothecium
lockmossor
Hookeria Hygroamblystegium
Hygrohypnum
bäckmossor
Hylocomiastrum Hylocomium
husmossor
Hypnum
flätmossor
Isothecium
svansmossor
Kiaeria
borstmossor
Kindbergia Leptobryum Leptodictyum Leskea
Leucobryum Leucodon Loeskeobryum Loeskypnum
mässingmossor
Mnium
stjärnmossor
Neckera
fjädermossor
Oligotrichum Orthodontium Orthotrichum
hättemossor
Oxyrrhynchium
( Oxystegus ) Paludella Palustriella
tuffmossor
Paraleucobryum
skärbladsmossor
Philonotis
källmossor
Physcomitrium
huvmossor
Plagiomnium
praktmossor
Plagiothecium
sidenmossor
Platygyrium Platyhypnidium
Pleuridium
sylmossor
Pleurozium Pogonatum
grävlingmossor
Pohlia
nickmossor
Polytrichastrum
Polytrichum
björnmossor
Pseudephemerum Pseudobryum Pseudo-calliergon
gulmossor
Pseudoscleropodium
Pseudotaxiphyllum Pterigynandrum Pterogonium Ptilium Pylaisia
Racomitrium
raggmossor
Rhabdoweissia
knottmossor
Rhizomnium
rundmossor
Rhodobryum
rosmossor
Rhytidiadelphus
hakmossor
Sanionia
cirkelmossor
Schistidium
blommossor
Schistostega Sciuro-hypnum Scorpidium
skorpionmossor
Sphagnum
vitmossor
Splachnum
parasollmossor
Straminergon Syntrichia
skruvmossor
Taxiphyllum
Tetraphis Thamnobryum Thuidium
tujamossor
Tortella
kalkmossor
Tortula
tussmossor
Trematodon
tranmossor
Trichostomum
lancettmossor
Ulota
ulotor
Warnstorfia
krokmossor
Weissia
krusmossor
Zygodon
ärgmossor