På dessa sidor kommer jag - med hjälp av andra naturintresserade hoppas jag - att lägga upp halländska växter allteftersom vi får in uppgifter om dem.
Det kan tjäna som referensbibliotek (foton kommer att läggas in allteftersom) och som hjälp när man undrar vilken växt man har sett. 
De nya växternas lokaler kommer också att noteras med "finnare" (om jag får in  uppgiften). Kartor över utbredningen kommer också så småningom att läggas ut. 
Svampar, alger, mossor och lavar har jag ingen kunskap om, därför tar jag gärna in - antingen som länk till eller lista som jag för in - listor på dem. 

De nuvarande listorna kan vara behäftade med fel eller glömda ting! Jag tar gärna emot uppgifter om detta.
Adress: wahlens@minmail.net, tel 035 - 12 66 76

Svampar

Kärlväxter Alger Mossor (Lavar)