Föregående sida
Pinaceae tallväxter
Abies Mill. ädelgranar
alba Mill. silvergran
concolor (Gordon & Glend.) Lindl. ex Hildebr. coloradogran
grandis (Douglas ex D. Don) Lindl. kustgran
nordmanniana (Steven) Spach ? nordmannsgran
procera Rehder ? kaskadgran
Larix Mill. lärkar
decidua Mill. subsp. decidua europeisk lärk
kaempferi (Lamb.) Carrière ? japansk lärk
× marschlinsii Coaz hybridlärk
sibirica Ledeb. ? sibirisk lärk
Picea A. Dietr. granar
abies (L.) H. Karst. subsp. abies vanlig gran
glauca (Moench) Voss subsp. glauca vanlig vitgran
mariana (Mill.) Britton, Sterns & Poggenb. svartgran
omorika (Pancic) Purk. serbgran
pungens Engelm. blågran
sitchensis (Bong.) Carrière sitkagran
Pinus L. tallar
banksiana Lamb. banksianatall
contorta Douglas ex Loudon subsp. contorta contortatall
mugo Turra subsp. mugo vanlig bergtall
nigra J. F. Arnold var. nigra vanlig svarttall
sylvestris L. var. sylvestris vanlig tall
Pseudotsuga Carrière douglasgranar
menziesii (Mirb.) Franco douglasgran
   
Cupressaceae cypressväxter
Juniperus L. enar
communis L. subsp. communis vanlig en
   
Thuja L. Tujor
occidentalis L. tuja
   
   
Taxaceae idegransväxter
Taxus L. idegranar
baccata L. (NT) idegran
×media Rehder ? hybrididegran
   
Salicaceae videväxter
Populus L. popplar
alba L. silverpoppel
balsamifera L.
     'Elongata' ? jämtlandspoppel
     'Gileadensis' ontariopoppel
     'Hortensis' balsampoppel
canadensis Moench kanadapoppel
     'Eugenei' ?
     'Marilandica' marylandspoppel
     'Regenerata' ? sommarpoppel
     'Robusta' ? goliatpoppel
     'Serotina' ? höstpoppel
×canescens (Aiton) Sm. gråpoppel
nigra L. subsp. nigra äkta svartpoppel
     'Italica' italiensk pelarpoppel
simonii Carrière kinesisk poppel
tremula L. asp
trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. jättepoppel
Salix L. viden
alba L. var. alba vanlig vitpil
     var. sericea Gaudin  silverpil
     'Vitellina' ? gulpil
×alopecuroides Tausch ex Opiz kavelpil
aurita L. bindvide
        aurita × caprea subsp. caprea
        aurita × cinerea subsp. cinerea
        aurita × repens subsp. repens
        aurita × repens subsp. repens × starkeana
        aurita × starkeana subsp. starkeana
        aurita × viminalis
caprea L.  subsp. caprea vanlig sälg
     caprea subsp. caprea × cinerea subsp. cinerea
     caprea subsp. caprea × repens subsp. repens
cinerea L.  subsp. cinerea vanligt gråvide
        cinerea subsp. cinerea × myrsinifolia subsp. myrsinifolia
        cinerea subsp. cinerea × viminalis sidenvide
daphnoides Vill. subsp. daphnoides  (NT)  äkta daggvide
     subsp. acutifolia (Willd.) Ahlfv. spetsdaggvide
dasyclados Wimm. sammetsvide
fragilis L. knäckepil
        fragilis × pentandra ?
        fragilis × triandra ?
hastata L. subsp. vegeta (Andersson) Flod. (VU) källblekvide
×laurina Sm. lagervide
myrsinifolia Salisb. subsp. myrsinifolia vanligt svartvide
pentandra L. jolster
purpurea L. rödvide
        purpurea × viminalis flätvide
repens L. subsp. repens var. repens vanligt krypvide
               repens subsp. repens × viminalis smalvide
         var. argentea (Sm.) Wimm. & Grab. sandvide
               repens subsp. argentea × viminalis nätvide
     subsp. rosmarinifolia  rosmarinvide
×rubens Schrank grönpil
×smithiana Willd. häckvide
triandra L. mandelpil
viminalis L. korgvide
   
Myricaceae porsväxter
Myrica. L. pors
gale L. pors
   
Juglandaceae valnötsväxter
   
Juglans L. valnöt
regia L. valnöt
   
Betulaceae björkväxter
Alnus Mill. alar
glutinosa (L.) Gaertn. klibbal
        glutinosa × incana
incana (L.) Moench subsp. incana var. incana vanlig gråal
Betula L. björkar
nana L. dvärgbjörk
        nana × pubescens
pendula Roth vårtbjörk
        pendula × pubescens hybridbjörk
pubescens Ehrh. subsp. pubescens vanlig glasbjörk
   
Corylaceae hasselväxter
Carpinus L. avenbokar
betulus L. avenbok
Corylus L. hasslar
avellana L. hassel
   
Fagaceae bokväxter
Fagus L. bokar
sylvatica L. bok
Quercus L. ekar
petraea (Matt.) Liebl. bergek
        petraea × robur
robur L. ek
rubra L. rödek
   
Ulmaceae almväxter
Ulmus L. almar
glabra Huds. subsp. glabra skogsalm
laevis Pall. (VU) vresalm
minor Mill. lundalm
   
Moraceae mullbärsväxter
Ficus L. fikon
carica L. fikon
   
Cannabaceae hampväxter
Cannabis L. hampor
sativa L. hampa
Humulus L. humle
lupulus L. humle
   
Urticaceae nässelväxter
Urtica L. nässlor
dioica L. subsp. dioica var. dioica vanlig brännässla
     var. holosericea Fr. ? skogsnässla
urens L. etternässla
   
Viscaceae mistelväxter
Viscum L. mistlar
album L. mistel
   
Aristolochiaceae piprankeväxter
Asarum L. hasselörter
europaeum L. hasselört
   
Nästa sida