Föregående sida  
   
Fabaceae ärtväxter
Anthyllis L. getväpplingar
vulneraria L. subsp. carpatica (Pant.) Nyman getväppling
        var. pseudovulneraria (Sagorski) Cullen stor getväppling
      subsp. vulneraria var. vulneraria liten getväppling
Astragalus L. vedlar
arenarius L. ? (EN) sandvedel
canadensis L. kolvvedel
cicer L. kikvedel
danicus Retz. (EN) strandvedel
glycyphyllos L. sötvedel
Caragana Fabr. karaganer
arborescens Lam. häckkaragan
Chamaecytisus Link huvudginster
purpureus (Scop.) Link purpurginst
×versicolor (G. Kirchn.) Karlsson brokginst
Cicer L. kikärter
arietinum L. kikärt
Cytisus Desf. kvastginster
scoparius (L.) Link harris
Galega L. getrutor
orientalis Lam. fodergetruta
Genista L. ginster
anglica L. (EN) nålginst
germanica L. (CR) tysk ginst
pilosa L. (NT) hårginst
tinctoria L. subsp. tinctoria (NT) liten färgginst
      subsp. elatior (W. D. J. Koch) Simonk. stor färgginst
Glycine Willd. sojabönor
max (L.) Merr. sojaböna
Hippocrepis L. hästskoklövrar
comosa L. hästskoklöver
Indigofera L. Indigoar
heterantha rosenindigo
Laburnum Fabr. gullregn
alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl alpgullregn
anagyroides Medik. sydgullregn
×watereri (G. Kirchn.) Dippel hybridgullregn
Lathyrus L. vialer
aphaca L. spjutvial
cicera L. rödvial
hirsutus L. luddvial
inconspicuus L. dvärgvial
incurvus (Roth) Willd. sabelvial
japonicus Willd. subsp. maritimus (L.) P. W. Ball vanlig strandvial
latifolius L. subsp. latifolius rosenvial
      subsp. heterophyllus (L.) Asmussen vingvial
linifolius (Reichard) Bässler gökärt
niger (L.) Bernh. vippärt
odoratus L. luktärt
palustris L. kärrvial
pratensis L. gulvial
sphaericus Retz. (CR) vårvial
sylvestris L. Backvial
tuberosus L. (VU) knölvial
vernus (L.) Bernh. vårärt
Lotus L. käringtänder
corniculatus L. var. corniculatus vanlig käringtand
      var. sativus Hyl. foderkäringtand
pedunculatus Cav. var. pedunculatus stor käringtand
tenuis Waldst. & Kit. ex Willd. (NT) smal käringtand
Lupinus L. lupiner
angustifolius L. blålupin
luteus L. gullupin
polyphyllus Lindl. blomsterlupin
Medicago L. luserner
arabica (L.) Huds. fläcklusern
laciniata (L.) Mill. subsp. laciniata traslusern
      subsp. brevispina Arcang. schimperlusern
lupulina L. humlelusern
minima (L.) L. (EN) sandlusern
polymorpha L. tagglusern
sativa L. subsp. sativa blålusern
      subsp. falcata (L.) Arcang. gullusern
       subsp. ×varia (Martyn) Arcang. mellanlusern
Melilotus Mill. sötväpplingar
albus Medik. vit sötväppling
altissimus Thuill. stor sötväppling
indicus (L.) All. subsp. indicus dvärgsötväppling
officinalis (L.) Lam. gul sötväppling
Onobrychis Mill. esparsetter
viciifolia Scop. esparsett
Ononis L. puktörnen
spinosa L. subsp. spinosa (NT) busktörne
      subsp. arvensis (L.) Greuter & Burdet stallört
      subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn. puktörne
Ornithopus L. serradellor
perpusillus L. (EN) dvärgserradella
sativus Brot. subsp. sativus serradella
Phaseolus L. bönor
coccineus L. rosenböna
vulgaris L. böna
Pisum L. ärter
sativum L. var. sativum trädgårdsärt
    var. arvense (L.) Poir. foderärt
Robinia L. robinior
pseudoacacia L. robinia
Securigera DC. rosenkroniller
varia (L.) Lassen rosenkronill
Thermopsis R. Br. lupinväpplingar
montana Nutt. lupinväppling
Trifolium L. klövrar
alpestre L. (EN) alpklöver
arvense L. harklöver
aureum Pollich gullklöver
campestre Schreb. jordklöver
dubium Sibth. trådklöver
fragiferum L. smultronklöver
hybridum L. subsp. hybridum vanlig alsikeklöver
      subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn. liten alsikeklöver
incarnatum L. blodklöver
medium L. skogsklöver
montanum L. backklöver
pratense L. var. pratense ängsrödklöver
      var. sativum Schreb. foderrödklöver
repens L. vitklöver
resupinatum L.  var. resupinatum liten doftklöver
spadiceum L. brunklöver
striatum L. strimklöver
Ulex L. ärttörnen
europaeus L. ärttörne
Vicia L. vickrar
cassubica L. backvicker
cracca L. kråkvicker
dumetorum L. (NT) buskvicker
ervilia (L.) Willd. linsvicker
faba L. bondböna
hirsuta (L.) Gray duvvicker
lathyroides L. vårvicker
lutea L. gulvicker
pannonica Crantz subsp. pannonica ungersk vicker
      subsp. striata (M. Bieb.) Nyman strimvicker
sativa L. subsp. sativa fodervicker
      subsp. nigra (L.) Ehrh. liten sommarvicker
      subsp. segetalis (Thuill.) Gaudin stor sommarvicker
sepium L. subsp. sepium sydhäckvicker
sylvatica L. var. sylvatica skogsvicker
tenuifolia Roth luktvicker
tetrasperma (L.) Schreb. sparvvicker
unijuga A. Braun praktvicker
villosa Roth subsp. villosa (NT) luddvicker
      subsp. varia (Host) Corb. kvarnvicker
   
Oxalidaceae harsyreväxter
Oxalis L. oxalisar
acetosella L. harsyra
corniculata L. krypoxalis
dillenii Jacq. prärieoxalis
fontana Bunge klöveroxalis
triangularis triangeloxalis
tetraphylla Cav. rosettoxalis
   
Geraniaceae näveväxter
Erodium L'Hér. skatnävor
cicutarium (L.) L'Hér. skatnäva
moschatum (L.) L'Hér. mysknäva
Geranium L. nävor
columbinum L. duvnäva
dissectum L. fliknäva
endressii J. Gay spansknäva
lucidum L. glansnäva
macrorrhizum L. flocknäva
×magnificum Hyl. kungsnäva
molle L. mjuknäva
palustre L. (EN) kärrnäva
phaeum L. brunnäva
pratense L. ängsnäva
purpureum Vill. ? purpurnäva
pusillum L. sparvnäva
pyrenaicum Burm. f. skuggnäva
robertianum L. var. robertianum vanlig stinknäva
      var. rubricaule Hornem. strandstinknäva
sanguineum L. blodnäva
sylvaticum L. subsp. sylvaticum midsommarblomster
Monsonia L. hottentottnävor
biflora DC. hottentottnäva
   
Pelargonium L'Hér. ex Aiton pelargoner
×hortorum L. H. Bailey pelargon
Tropaeolaceae krasseväxter
Tropaeolum L. krassar
majus L. indiankrasse
   
Nästa sida