Föregående sida
Juncaceae tågväxter
Juncus L. tåg
alpinoarticulatus Chaix subsp. nodulosus (Wa.) Häm-Ahti vanlig myrtåg
         alpinoarticulatus subsp. nodulosus × articulatus
anceps Laharpe ?? (CR) svarttåg
arcticus Willd. subsp. balticus (Willd.) Hyl. östersjötåg
         arcticus subsp. balticus × filiformis
articulatus L. var. articulatus vanlig ryltåg
bufonius L. vägtåg
bulbosus L. subsp. bulbosus vanlig löktåg
      subsp. kochii (F. W. Schultz) Reichgelt atlanttåg
capitatus Weigel (EN) huvudtåg
compressus Jacq. stubbtåg
conglomeratus L. knapptåg
effusus L. veketåg
filiformis L. trådtåg
gerardii Loisel. subsp. gerardii vanlig salttåg
inflexus L. (NT) blåtåg
minutulus V. I. Krecz. & Gontsch. pysslingtåg
ranarius Songeon & E. P. Perrier grodtåg
squarrosus L. borsttåg
stygius L. dytåg
tenuis Willd. syltåg
Luzula DC. frylen
campestris (L.) DC. knippfryle
         campestris × pallidula
congesta (Thuill.) Lej. hedfryle
luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott vitfryle
multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora ängsfryle
pallidula Kirschner blekfryle
pilosa (L.) Willd. vårfryle
sylvatica (Huds.) Gaudin (EN) storfryle
Cyperaceae halvgräs
Blysmus Panz. ex Schult. plattsäv
compressus (L.) Panz. ex Link plattsäv
rufus (Huds.) Link rödsäv
Carex L. starrar
acuta L. vasstarr
         acuta × elata subsp. elata
         acuta × nigra subsp. nigra
         acuta × paleacea
         acuta × vacillans
acutiformis Ehrh. brunstarr
appropinquata Schumach. tagelstarr
aquatilis Wahlenb. subsp. aquatilis norrlandsstarr
arenaria L. sandstarr
bohemica Schreb. svepestarr
brunnescens (Pers.) Poir. var. brunnescens hednickstarr
buxbaumii Wahlenb. subsp. buxbaumii klubbstarr
canescens L. var. canescens vanlig gråstarr
         canescens × dioica
         canescens × remota
capillaris L. subsp. capillaris äkta hårstarr
caryophyllea Latourr. vårstarr
cespitosa L. tuvstarr
chordorrhiza L. f. strängstarr
demissa Hornem. grönstarr
         demissa × flava
         demissa × hostiana
         demissa × viridula var. viridula
diandra Schrank var. diandra vanlig trindstarr
digitata L. vispstarr
dioica L. nålstarr
         dioica × echinata
distans L. glesstarr
         distans × extensa
disticha Huds. plattstarr
divulsa Stokes subsp. leersii (Kneuck.) W. Koch långstarr
echinata Murray stjärnstarr
elata All. subsp. elata vanlig bunkestarr
         elata × nigra subsp. nigra
         elata × paleacea
elongata L. rankstarr
ericetorum Pollich var. ericetorum backstarr
extensa Gooden. segstarr
flacca Schreb. slankstarr
flava L. knagglestarr
         flava × hostiana
hartmanii Cajander (VU) hartmansstarr
hirta L. grusstarr
hostiana DC. var. hostiana vanlig ängsstarr
         hostiana × viridula var. viridula
lasiocarpa Ehrh. trådstarr
lepidocarpa Tausch subsp. lepidocarpa var. lepidocarpa näbbstarr
limosa L. dystarr
         limosa × magellanica subsp. irrigua
livida (Wahlenb.) Willd. vitstarr
loliacea L. ?? repestarr
mackenziei V. I. Krecz. norskstarr
magellanica Lam. subsp. irrigua (Wahlenb.) Hiitonen sumpstarr
maritima Gunnerus (EN) bågstarr
montana L. lundstarr
nigra (L.) Reichard subsp. nigra var. nigra vanlig hundstarr
      var. recta (J. Fleisch.) Hyl. tuvad hundstarr
         nigra subsp. nigra × vacillans
otrubae Podp. blankstarr
ovalis Gooden. harstarr
pairaei F. W. Schultz snårstarr
paleacea Schreb. ex Wahlenb. (NT) strandstarr
pallescens L. blekstarr
panicea L. hirsstarr
         panicea × vaginata
paniculata L. vippstarr
pauciflora Lightf. taggstarr
pilulifera L. pillerstarr
pseudocyperus L. slokstarr
pulicaris L. (VU) loppstarr
remota L. skärmstarr
riparia Curtis jättestarr
rostrata Stokes flaskstarr
         rostrata × vesicaria
spicata Huds. piggstarr
vacillans Drejer (NT) saltstarr
vaginata Tausch slidstarr
vesicaria L. blåsstarr
viridula Michx. var. viridula vanlig ärtstarr
      var. pulchella (Lönnr.) B. Schmid liten ärtstarr
Cladium P. Browne ag
mariscus (L.) Pohl ag
Cyperus L. parasollag
eragrostis Lam. blekag
Eleocharis R. Br. småsäv
acicularis (L.) Roem. & Schult. nålsäv
mamillata H. Lindb. veksäv
multicaulis (Sm.) Desv. dysäv
palustris (L.) Roem. & Sch. subsp. palustris var. palustris knappsäv
      subsp. vulgaris Walters sydknappsäv
         palustris subsp. vulgaris × uniglumis
parvula (Roem. & Schult.) Link ex Bluff, Nees & Schauer dvärgsäv
quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz tagelsäv
uniglumis (Link) Schult. subsp. uniglumis var. uniglumis vanlig agnsäv
   
Eriophorum L. ull
angustifolium Honck. subsp. angustifolium ängsull
gracile W. D. J. Koch ex Roth kärrull
latifolium Hoppe gräsull
vaginatum L. tuvull
Isolepis R. Br. borstsäv
fluitans (L.) R. Br. (NT) flytsäv
setacea (L.) R. Br. (EN) borstsäv
Rhynchospora Vahl småag
alba (L.) Vahl vitag
fusca (L.) W. T. Aiton brunag
Schoenoplectus (Rchb.) Palla säv
lacustris (L.) Palla säv
maritimus (L.) Lye havssäv
tabernaemontani (C. C. Gmel.) Palla blåsäv
Schoenus L. axag
ferrugineus L. ?? axag
Scirpus L. skogssäv
sylvaticus L. skogssäv
Trichophorum Pers. tuvsäv
alpinum (L.) Pers. snip
cespitosum (L.) Hartm. subsp. cespitosum tuvsäv
      subsp. germanicum (Palla) Hegi hedsäv
Typhaceae kaveldunsväxter
Sparganium L. igelknoppar
angustifolium Michx. plattbladig igelknopp
         angustifolium × emersum
         angustifolium × gramineum
emersum Rehmann igelknopp
         emersum × erectum
erectum L. subsp. microcarpum (Neuman) Domin vanlig storigelknopp
glomeratum (Laest.) Neuman gyttrad igelknopp
gramineum Georgi flotagräs
natans L. dvärgigelknopp
Typha L. kaveldun
angustifolia L. smalkaveldun
         angustifolia × latifolia
latifolia L. bredkaveldun
Nästa sida