Acorus calamus
Kalmus

Acorus calamus - kalmus
Kalmus är en odlad medicinalväxt som naturaliserat sig utmed våra vattendrag. Den är näringskrävande och står ofta på dy en bit ut i vattnet. Även kärr i betesmarker, där den inte förvildat sig så långt, duger. En fruktkolv i gult syns på bilden.
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm, juni -06.

Acorus calamus - kalmus
Kalmus sprider sig via sin tjocka jordstam eftersom det bara finns honplantor i Sverige. Lättast att känna igen växten är den sabelliknande bladskivan som om man krossar den luktar aromatiskt.
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm, aug -06.