Allium oleraceum
Backlök

Allium oleraceum - backlök
Backlöken är vanlig på slättbygden i näringsrika skogar, vid vattendragen och på sandiga marker. Den ökar sin utbredning av okänd orsak.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n, juli -06.

Allium oleraceum - backlök
Backlöken har sina blommor på skaft från klotet med föryngringslökarna.
Foto Per Wahlén, Gullbranna, Eldsberga s:n, juli -06.

Allium oleraceum - backlök
Backlöken har två långa stödblad av olika längd som vissnar vid blomningen.
Foto Per Wahlén, Falkenberg, Falkenberg, juli -06.

Allium oleraceum - backlök
Backlöken blir lätt mångtalig då den väl kommit in på en lämplig växtplats, troligen en följd av de rikliga föryngringslökarna.
Foto Per Wahlén, Falkenberg, Falkenberg, juli -06.

Allium oleraceum - backlök
Backlöken står gärna i lundartad lövskog - speciellt utefter våra vattendrag. Lägg märke till hur blommornas hölsterblad i tidigt skede sitter tätt kring blomklasen.
Foto Per Wahlén, Laxvik, Trönninge s:n, juli -06.