Canna Xgeneralis
Kanna

Canna Xgeneralis - kanna
Kannan förvildas ibland, ofta tillfälligt och vegetativt, men den kan klara sig om vintern inte är för hård. Den odlas ofta av parkförvaltningar.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Canna Xgeneralis - kanna
Kannan har olika färger på bladen.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.

Canna Xgeneralis - kanna
Kannan har grova rötter.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n sept -06.