Dactylorhiza incarnata
Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata - ängsnycklar
Ängsnycklar är en sällsynt orkidé som växer i rikkärr. På Hallandsåsen och utmed norra Hallands kust finns flest lokaler.
Foto Per Wahlén, Hasslöv s:n juni -06.

Dactylorhiza incarnata - ängsnycklar
Ängsnycklar hybridiserar gärna och är mycket svår att säkert identifiera.
Foto Per Wahlén, Ö Karup s:n 2005.

Dactylorhiza incarnata - ängsnycklar
Ängsnycklar har tillspetsade och jämnt avsmalnande blad utan fläckar.
Foto Per Wahlén, Värö s:n 2005.

Dactylorhiza incarnata - ängsnycklar
Ängsnycklar trivs bäst på hävdade kärrängar.
Foto Per Wahlén, Hasslöv s:n juni -06.