Dactylorhiza maculata
Jungfru Marie nycklar

Dactylorhiza maculata - jungfru marie nycklar
Jungfru Marie nycklar är inte ovanlig i Halland. Men den minskar i utbredning på grund av att favoritväxtplatsen "medelrikkärr" med hävd överges eller dikas ut.  
Foto Per Wahlén, Lingilt, Tönnersjö s:n 2005.

Dactylorhiza maculata - jungfru marie nycklar
Jungfru Marie nycklar har till skillnad från skogsnycklar en läpp utan flikar. Färgen på blommorna varierar från violett till nästan vita.
Foto Per Wahlén, Ekered, Hasslöv s:n juli -06.

Dactylorhiza maculata - jungfru marie nycklar
Jungfru Marie nycklar har fläckiga blad och klarar sig några år även i tät vegetation. 
Foto Per Wahlén, Fladalt, Våxtorp s:n juni -06.