Epipactis helleborine
Skogsknipprot

Epipactis helleborine - skogsknipprot
Skogsknipproten är på spridning men är fortfarande sällsynt i Halland. Liksom i västra Skåne uppför den sig nästan som en ruderatmarksväxt och kan växa på kulturskapade ståndorter som t.ex. trädgårdar och parkliknande dungar.
Foto Per Wahlén, Trönningenäs, Lindberg s:n, aug -06.

Epipactis helleborine - skogsknipprot
Skogsknipproten har en blomma med grönaktig utsida och rosaröd insida. Färgen kan variera.
Foto Per Wahlén, Kärleken, Halmstad aug -06.

Epipactis helleborine - skogsknipprot
Skogsknipproten står gärna under annan vegetation. Bladen är breda och stjälkomfattande.
Foto Per Wahlén, Kärleken, Halmstad aug -06.

Epipactis helleborine - skogsknipprot
Skogsknipproten kan få rikligt med blommor som har ett stödblad som blir längre nedtill i klasen.
Foto Per Wahlén, Kärleken, Halmstad aug -06.

Epipactis helleborine - skogsknipprot
Skogsknipproten är en välkommen invandrare då orkidétätheten är skral.
Foto Per Wahlén, Trönningenäs, Lindberg s:n, aug -06.