Epipactis phyllanthes
Kal knipprot

Epipactis phyllanthes - kal knipprot
Kal knipprot är en rar, kalkgynnad växt som vi bara har på Hallandsåsen och strax nedanför. Växten trivs i ängslöv- eller ängstallskog. Den har oansenliga gröna blommor (ej på bilden) - så inte faller den under beteckningen vackra blommor.
Foto Per Wahlén, Ö. Karup s:n, juni -06.