Goodyera repens
Knärot

Goodyera repens - knärot
Knäroten är ovanlig och växer spridd i gles ängsartad tall-, gran eller lövskog. Ibland kan den stå på moränkullar av det mycket magra slaget.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n, juli -06.

Goodyera repens - knärot
Knäroten har vita blommor som är glandelhåriga och sitter runt axet.
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n, juli -06.

Goodyera repens - knärot
Knäroten har krypande jordstam och blad med längsnerver. Man kan se bladen året runt. 
Foto Per Wahlén, Skummeslövsstrand, Skummeslöv s:n, juli -06.