Hydrocharis morsus-ranae
Dyblad

Hydrocharis morsus-ranae - dyblad
Dybladet växer sparsamt i Halland och växer då i de mest näringsrika dammarvattendrag. Växten ligger med en flytande rosett av blad och blomman är tretalig och vit med gul bas.
Foto Per Wahlén, Sik, Tvååker s:n 2005.