Iris pseudacorus
Svärdslilja

Iris pseudacorus - svärdslilja
Svärdsliljan växer allmänt vid slättbygdernas alla vatten. I skogslandet är den vanligast utmed vattendrag och stora sjöar. Växten är näringskrävande och står oftast på tidvis vattenöversköljda dystränder.
Foto Per Wahlén, Lagan, Laholm, juni -06.

Iris pseudacorus - svärdslilja
Svärdsliljan har en stor gul oregelbunden blomma och blomskaften har ett långt stödblad..
Foto Per Wahlén, Höka, Laholm, juni -06.