Iris sibirica
Strandiris

Iris sibirica - strandiris
Strandirisen verkar vara den odlade iris som klarar sig bäst i Halland. Den är ganska vanlig som förvildad och kvarstår länge.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Iris sibirica - strandiris
Strandirisen har många närstående släktingar som är svåra att skilja på.
Foto Per Wahlén, Tönnersa, Eldsberga juni -06.

Iris sibirica - strandiris
Strandirisen har en violettblå blomma gel svartstreckad bas.
Foto Per Wahlén, Tönnersa, Eldsberga juni -06.