Lemna trisulca
Korsandmat

Lemna trisulca - korsandmat
Korsandmaten är vanlig i slättbygdernas stillastående vatten. Den klarar inte alltför nedsmutsade vattenytor och växer nedsjunken i vattnet. Den är lätt att skilja från övriga andmatsläktingar då den har delad skiva.
Foto Per Wahlén, Rännenäs, Ränneslöv s:n, juni -06.