Leucojum aestivum
Sommarsnöklocka

Leucojum aestivum - sommarsnöklocka
Sommarsnöklockan är en odlad växt som sällsynt förvildar sig. Den växer gärna fuktigt till blött.
Foto Per Wahlén, Alet, Halmstad, maj -06.

Leucojum aestivum - sommarsnöklocka
Sommarsnöklockan har blommor som liknar snöklockans men de hänger flera tillsammans.
Foto Per Wahlén, Alet, Halmstad, maj -06.

Leucojum aestivum - sommarsnöklocka
Sommarsnöklockan har vusit i en långsamt rinnande bäck när utloppet.
Foto Per Wahlén, Alet, Halmstad, maj -06.