Leucojum vernum
Snöklocka

Leucojum vernum - snöklocka
Snöklockan växer spridd som förvildad i Halland. Den sprider sig gärna och bildar stora bestånd i öppen lövskog med helst fuktig mark.
Foto Per Wahlén, Klev, Kvibille s:n, mars -07.

Leucojum vernum - snöklocka
Snöklockan är lik snödroppar men har en grön eller gul fläck även på de yttre kalkbladen.
Foto Per Wahlén, Klev, Kvibille s:n, mars -07.

Leucojum vernum - snöklocka
Snöklockan kan växa i ganska vild terräng och gärna vid fuktdrag eller bäckar.
Foto Per Wahlén, Klev, Kvibille s:n, mars -07.

Leucojum vernum - snöklocka
Snöklockan är en växt som helt naturaliserat sig, vid Vadstena kloster har den stått sedan minst 1700-talet. Den har också kallats klosterlilja.
Foto Per Wahlén, Klev, Kvibille s:n, mars -07.

Leucojum vernum - snöklocka
Snöklockan är en väldoftande växt.
Foto Per Wahlén, Klev, Kvibille s:n, mars -07.