Narcissus poëticus 
Pingstlilja

Narcissus poëticus  - pingstlilja
Pingstliljan följer ibland med utkast och planteras ibland. Den verkar inte klara sig särskilt länge på sina växtplatser.
Foto Per Wahlén, Möllegård, Söndrum s:n, 2006.