Narcissus pseudonarcissus 
Påsklilja

Narcissus pseudonarcissus - påsklilja
Påskliljan har odlats i långa tider. Lika länge har den spritts till lämpliga miljöer och blivit allmän. Den växer oftast på solöppna gräsmarker.
Foto Per Wahlén, Vårhögen, Harplinge s:n, 2006.


Påskliljan har många utseenden då den länge förädlats. Denna typ med utstående bikrona ser man ibland.
Foto Per Wahlén, Skomakarehamn, Stafsinge s:n, mars -07.


Påskliljan bildar ofta stora bestånd men men står ofta enstaka nära trädgårdar.
Foto Per Wahlén, Skomakarehamn, Stafsinge s:n, mars -07.