Ornithogalum nutans
Aftonstjärna

Ornithogalum nutans - aftonstjärna
Aftonstjärnan är ovanlig som förvildad. Den växer på halvskuggig gräsmark nära parker eller trädgårdar.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, april -06.

Ornithogalum nutans - aftonstjärna
Aftonstjärnan har en större blomma än morgonstjärnan. Ståndarsträngarna är breda och knappen sitter i en v-formad spets.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, april -06.

Ornithogalum nutans - aftonstjärna
Aftonstjärnan har ett ljusgrönt band på kalkbladens utsida.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, april -06.

Ornithogalum nutans - aftonstjärna
Aftonstjärnan har långsmala blad som är gröna vid blomningen.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, april -06.

Ornithogalum nutans - aftonstjärna
Aftonstjärnan har klart tidigare blomningstid än morgonstjärnan.
Foto Per Wahlén, Slottsmöllan, Halmstad, april -06.