Platanthera bifolia
Nattviol

Platanthera bifolia - nattviol
Nattviolen är gillar hävdade gräsmarker och har därför minskat katastrofalt i inlandet. De kanske något mer ursprungliga strandängarna och hedarna utmed havet håller stånd och där är den lättast att träffa på. I norra Halland är den vanligare.
Foto Per Wahlén, Våxtorp s:n, juni -06.

Platanthera bifolia - nattviol
Nattviolen växer även i ängstallskog som på bilden. Den har två blad vid marken som är mindre än de hos grönvit nattviol som dessutom har ståndarsträngar som inte är tattsittande.
Foto Per Wahlén, Hemmeslövsstrand, Ö. Karup s:n, juni -06.