Polygonatum multiflorum
Storrams

Polygonatum multiflorum - storrams
Storramsen har ökat i landskapet då favoritväxtplatsen, lövskogar med mullrik mark, ökat. Troligen har arten även gynnats av införseln som trädgårdsväxt i vildträdgårdar och rabatter (jmf jätterams). Ursprungligen har den nog varit sällsynt.
Foto Per Wahlén, Särö, Släp s:n, maj -06.

Polygonatum multiflorum - storrams
Storramsen har oftast två blommor vid de nedre stödbladen. Stjälken är rund till skillnad från getramsens kantiga.
Foto Per Wahlén, Sperlingsholm, Övraby s:n, 2006.