Polygonatum verticillatum
Kransrams

Polygonatum verticillatum - kransrams
Kransrams växer spridd och traktvis ganska allmänt i mellersta Hallands mellanbygder. I övriga delar av landskapet är den ganska sällsynt. Den gynnas något av nedläggningen av betesmarker eftersom den helst står under löv och gärna med mullrik mark.
Foto Per Wahlén, Aggaredsbjär, Harplinge s:n, juni -06.

Polygonatum verticillatum - kransrams
Kransrams har kransställda blad och några blommor i varje krans. Ofta står den med enstaka exemplar på växtplatserna. Den växer ibland vid åkergärden men lövskugga. 
Foto Per Wahlén, Hallandsås, Hasslöv s:n, juni -06.