Potamogeton compressus
Bandnate

Potamogeton compressus - bandnate
Bandnate är mycket sällsynt växt som ingen hade sett sedan Osbeck fann den 1788. Den växer vid Skottorp slott och har fått hjälp av de grävda kvävefällor som grävts under senare år. Från början (1992) fanns den bara i några märgelgravar och i ringa antal, men nu växer den i tusental exemplar.
Foto Per Wahlén, Skottorp, Skummeslöv s:n, sept -06.

Potamogeton compressus - bandnate
Bandnate gillar riklig näring
och växer tillsammans med kransslinga och dyblad.
Foto Per Wahlén, Skottorp, Skummeslöv s:n, sept -06.

Potamogeton compressus - bandnate
Bandnate har platt och bred stjälk och breda blad. Detta var en av de otal växter jag inte lämnade in till ett floraprojekt. Då hade det troligen inte varit jag som funnit den! (47 %)
Foto Per Wahlén, Skottorp, Skummeslöv s:n, sept -06.