Potamogeton natans
Gäddnate

Potamogeton natans - gäddnate
Gäddnaten är den vanligaste arten i släktet och växer i snart sagt alla typer av stillastående vatten. Den kommer dessutom snabbt in till nyskapade dammar.
Foto Per Wahlén, Rännenäs, Ränneslöv s:n, juni -06.

Potamogeton natans - gäddnate
Gäddnaten växer oftast i stora bestånd. Den har långa bladskaft och oftast inga undervattensblad. Blomaxet är ganska tjockt och tätt.
Foto Per Wahlén, Rännenäs, Ränneslöv s:n, juni -06.