Potamogeton obtusifolius
Trubbnate

Potamogeton obtusifolius - trubbnate
Trubbnate är vanlig i södra Hallands slättbygder och då helst i näringsrikt vatten. Den är sällsynt i norr. Den brukar växa i stora klumpar och kan ibland få massförekomster utan att något exemplar blommar. Den sprids nog oftare genom växtdelar än andra arter i släktet.
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar, Trönninge s:n, juli -06.

Potamogeton obtusifolius - trubbnate
Trubbnate har platt stjälk och blad med tre nerver. Den är oftast rödaktig och då mest stjälken.
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar, Trönninge s:n, juli -06.