Scheuchzeria palustris
Kallgräs

Scheuchzeria palustris - kallgräs
Kallgräset är inte direkt ovanlig men växtplatsen som är fattiga gungflyn besöker man ju inte så ofta. Den finns vid lätt rörligt vatten med dyflarkar på mossar i skogslandet. Ibland står den på gungfly vid gölkanter. Den växer både solöppet och under lätt skugga.
Foto Per Wahlén, Ängarna, Enslöv s:n 2005.

Scheuchzeria palustris - kallgräs
Kallgräset har något plattade, ihåliga blad med en typisk öppning i spetsen. Den sätter rikligt med frukter som är i tretaliga samlingar.
Foto Per Wahlén, Vapnö mosse, Holm s:n juni -06.