Scilla bifolia
Tidig blåstjärna

Scilla bifolia - tidig blåstjärna
Tidig vårstjärna är ovanlig som förvildad. Den växer gärna under lövskugga.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, mars -07.

Scilla bifolia - tidig blåstjärna
Tidig vårstjärna tillhör den underavdelning av scillor som har normalt bred ståndarsträng och oftast mörkblå knappar.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, mars -07.

Scilla bifolia - tidig blåstjärna
Tidig vårstjärna saknar stödblad (ibland mkt kort) vid blomskaftens bas. Nedre blomskaft är långa och blommorna upprätta.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, mars -07.

Scilla bifolia - tidig blåstjärna
Tidig vårstjärna klarar sig i naturlig terräng.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, mars -07.