Spirodela polyrhiza
Stor andmat

Spirodela polyrhiza - stor andmat
Stor andmat har sina ursprungslokaler mest vid södra Hallands näringsrika vattendrag och då mest i slättbygdsområden. Den har även intagit, och är ganska vanlig, i stora mängder av märgelgravar i området. 
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar, Trönninge s:n, juli -06.

Spirodela polyrhiza - stor andmat
Stor andmat är större än andmat som synes på bilden och har röd undersida med många rottrådar. Framåt hösten blir undersidan välvd som hos kupandmat men denne har bara 1 rottråd och är dessutom något mindre.
Foto Per Wahlén, Trönninge ängar, Trönninge s:n, juli -06.