Tradescantia virginiana
Tremastarblomma

Tradescantia virginiana - tremastarblomma
Tremastarblomman förvildas tillfälligt på ruderatmarker av olika slag. 
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2005.

Tradescantia virginiana - tremastarblomma
Tremastarblomman blommar med sina tretaliga kronor med en blomma åt gången 
Foto Per Wahlén, Trehögarna, Veinge s:n juni -06.

Tradescantia virginiana - tremastarblomma
Tremastarblomman sätter nog frukter men brukar ändå försvinna till året efter.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Veinge s:n sept -06.