Triglochin maritima
Havssälting

Triglochin maritima - havssälting
Havssältingen är allmän utmed kusten på strandängar och i klippskrevor där marken inte är alltför torr.
Den är inte helt bunden vid kusten utan har några lokaler uppåt Lagan vid fiskebåtsbryggor.
Foto Per Wahlén, Tylöudde, Söndrum s:n, maj -06.

Triglochin maritima - havssälting
Havssältingen kan någon gång bli lik kärrsältingen men har större ax och frukterna men delar sig i 6 delar istället för 3.
Foto Per Wahlén, Långenäs, Söndrum s:n, maj -06.

Triglochin maritima - havssälting
Havssältingen blir ibland stor och yvig här på svagt översilad klapper.
Foto Per Wahlén, Påarp, Trönninge s:n, juni -06.