Zannichellia palustris var. repens
Småsärv

Zannichellia palustris var. repens - småsärv
Småsärv är en sällsynt växt i Halland. Den liknar de övriga särvarna. Den växer helst i brackvatten men även sötvatten är OK.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, juli -06.

Zannichellia palustris var. repens - småsärv
Småsärv skiljer sig från storsärv genom de hälften så stora frukterna och slät rygg. Skaftsärven har kort skaftade frukter.
Foto Per Wahlén, Tullbron, Falkenberg, juli -06.

Zannichellia palustris var. repens - småsärv
Småsärv hittar man ibland i hällkar och den kan vara tillfällig. I norr Halland finns den även på grunt vatten med något dyig sandbotten. Helst i närheten av sötvattenutlopp.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n, sept -06.

Zannichellia palustris var. repens - småsärv
Småsärv skiljer man snabbt från natearter genom den vita stjälken.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n, sept -06.