Arctium lappa
Stor kardborre

Arctium lappa - stor kardborre
Stor kardborre är en sällsynt växt i Halland. Den har i alla tider varit vanligast i norra delarna och har där någon förekomst av långvarigare art. I övriga delar har jag bara sett den en gång 10 meter från Skånegränsen!
Foto Per Wahlén, stationen, Varberg juli -06.

Arctium lappa - stor kardborre
Stor kardborre är är en större version av ullkardborre men har tydligt bredare holk utan hår mellan holkfjällen. 
Foto Per Wahlén, stationen, Varberg juli -06.

Arctium lappa - stor kardborre
Stor kardborre gynnas tydligt av järnvägstransporter - i Varberg var den inte nämnd före detta fynd.
Foto Per Wahlén, stationen, Varberg juli -06.