Arctium tomentosum
Ullkardborre

Arctium tomentosum - ullkardborre
Ullkardborre utan tvekan den vanligaste kardborren på slätterna i Laholm och Halmstads kommuner. Norrut är den sällsynt. Den har troligen gynnats av det intensiva jordbruket i dessa kommuner då den vill ha kväverik mark. Den har naturaliserats vid vattendragen.
Foto Per Wahlén, Gubbelt, Harplinge s:n juli -06.

Arctium tomentosum - ullkardborre
Ullkardborre är när den ser ut så här mycket lätt att identifiera. Hårigheten mellan holkfjällen är kraftig och holkarna sitter tydligt i kvast. 
Foto Per Wahlén, Gubbelt, Harplinge s:n juli -06.

Arctium tomentosum - ullkardborre
Ullkardborre är svår att bestämma ibland - här kan det vara frågan om hybridisering.
Foto Per Wahlén, Kärleken, Halmstad aug -06.

Arctium tomentosum - ullkardborre
Ullkardborre blir ofta stor och yvig.
Foto Per Wahlén, Gubbelt, Harplinge s:n juli -06.

Arctium tomentosum - ullkardborre
Ullkardborre är den enda art i släktet som jag, i Halland, sett i större individrika grupper.
Foto Per Wahlén, Trönninge, Trönninge s:n juli -06.