Arnoseris minima
Klubbfibbla

Arnoseris minima - klubbfibbla
Klubbfibblan vill ha torr sandig mark för att trivas. Den verkar ha försvunnit som halländsk numera. Själv har jag bara sett den en gång i början av 90-talet på finsandig mark som just planterats med vide.
Foto Per Wahlén, Skåne 2005.