Artemisia vulgaris ssp vulgaris
Gråbo

Artemisia vulgaris ssp vulgaris - gråbo
Gråbo är allmän och den vanligaste arten i släktet. Den finns på alla typer av störd mark. Den växer ursprungligt vid våra havsstränder.
Foto Per Wahlén, Utfyllnadshamnen, Halmstad 2005.

Artemisia vulgaris ssp vulgaris - gråbo
Gråbo har små korgar som är lite hängande i grentopparna.
Foto Per Wahlén, Slöinge, Slöinge s:n aug -06.

Artemisia vulgaris ssp vulgaris - gråbo
Gråbo har upptill långsmala blad med filthår på undersidan. Längre ned blir bladen flikiga.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.

Artemisia vulgaris ssp vulgaris - gråbo
Gråbo har aromatisk doft och har allergiframkallande pollen.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.

Artemisia vulgaris ssp vulgaris - gråbo
Gråbo kan ibland bli mycket smal i växtsättet.
Foto Per Wahlén, Kårarp, Övraby s:n juli -06.