Bidens ferulifolia
Ampelskära

Bidens ferulifolia - ampelskära
Ampelskäran ses sällsynt som förvildad på ruderatmarker. Den har 2-3 gånger flikiga blad och korg med 5 strålblommor.
Foto Per Wahlén, Fransborg, Snöstorp s:n 2003.