Bidens tripartita
Brunskära

Bidens tripartita - brunskära
Brunskäran
är allmän på blöta och sumpiga marker. Den är gynnad av betesdriften och intar ofta betesmarkernas kärr. Den förekommer ofta som ogräs vid sumpiga åkerkanter.
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n juli -06.

Bidens tripartita - brunskära
Brunskäran har 5-8 stödblad som är breda och har bukttandad kant. Bladen har några långa flikar vid basen. Säkraste skiljetecknet mot nickskäran är att den har två krokborst på frukten mot nickskärans fyra.
Foto Per Wahlén, Genevad, Tjärby s:n juli -06.