Carlina vulgaris ssp. vulgaris
Kortbladig spåtistel

Carlina vulgaris ssp. vulgaris - kortbladig spåtistel
Spåtisteln finner man bara på de finaste naturbetesmarkerna. Den kan vara ursprunglig på solig klippmark utmed kusten. Den är mycket sällsynt med något ökad frekvens mot norr.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n 2005.

Carlina vulgaris ssp. vulgaris - kortbladig spåtistel
Spåtisteln har gula blommor med taggiga halmgula holkfjäll. Dessa exemplar står i frukt och står kvar ungefär som eterneller över vintern.
Foto Per Wahlén, Stensjö, Eftra s:n 2005.