Cirsium acaule
Jordtistel

Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln är en kalkgynnad och därmed mycket sällsynt växt. Den har en del spridda lokaler i södra hälften av landskapet.
Foto Per Wahlén, Rönnebacken, Vessige s:n juli -06.

Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln ser ut som en vägtistel i miniatyr. Blomman växer direkt från bladrosetten och har små veka holkfjällstaggar. 
Foto Per Wahlén, Rönnebacken, Vessige s:n juli -06.

Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln har taggiga blad som kreaturen aktar sig för. Bladen är också mer jämnt flikade än övriga i släktet. 
Foto Per Wahlén, Rönnebacken, Vessige s:n juli -06.

Cirsium acaule - jordtistel
Jordtisteln vill helst ha lite fuktig, näringsrik lerjord för att trivas. När betet upphör försvinner växten troligen, då den har svårt att gro där marktäcket är tätt. De lokaler där jorden rör sig, på grund av vattnet, kan vara ursprungliga och där skulle den kanske klara sig.
Foto Per Wahlén, Rönnebacken, Vessige s:n juli -06.